Nyheter

Kjell Ingolf Ropstad, Olaug Bollestad og Dag Inge Ulstein

KrF vil gi folk hjelp med levekostnadene

Kjell Ingolf Ropstad

Ropstad om budsjettenigheten: – Hvor er de store kraftfulle grepene?

KrFs alternative statsbudsjett

Les KrFs alternative budsjett her

Isfjell

KrFs klimabudsjett: Trygg og fremtidsrettet klimapolitikk

Olaug Bollestad

Olaug Bollestads tale til KrFs landsstyre

Kjell Ingolf Ropstad

SV godkjenner regjeringens kutt i barnetrygden

Olaug Bollestad

Regjeringen har glemt de eldre

Kjell Ingolf Ropstad om regjeringens statsbudsjett: Brutale kutt for de fattigste

Folk må velge mellom strøm og mat – KrF krever handling

Fastlegekrisen er først og fremst en pasientkrise

Dette er KrFs forslag om forbedret strømstøtte

Olaug Bollestad i portrettmodus. alvorlig ansiktsuttrykk og rød kjole. Bildet er todelt, den andre delen er strømmaster med blå bakgrunn.

KrF om strømkrisen: Regjeringen har vært bakpå siden dag en

Erling Ekroll, Organisasjonssjef

Ekroll konstitueres som generalsekretær i KrF frem til ny generalsekretær tiltrer

KrFs alternative budsjett: Prioriterer bistand, familier og eldre

Olaug i front og eldre mennesker bak. Hun er på eldretreff og smiler

Bollestad – De eldre fortjener en talsperson

Kjell Ingolf står i vandrehallen og blir intervjuet av en journalist. Han snakker inn i en mikrofon

Ropstad om regjeringens bistandskutt: – Brutalt

Olaug Bollestad står midt i gaten i Karl Johan, ser alvorlig ut

Vedum vet ikke hvor mye det koster å være en familie

Olaug Bollestad står i åkeren med gulrøtter

Bollestad til Borch - Gode intensjoner sikrer ikke matproduksjon

KrF krever bistandsgaranti - ikke ta fra verdens fattigste

KrFs landsstyre – Det må bli lettere å hjelpe når krig rammer

KrFs landsstyre: Full barnehagedekning, reell valgfrihet

Ropstad står ute med hendene ut, spørrende uttrykk

– Ikke ta pengene fra verdens fattigste!

Portrettbilde av Olaug Bollestad utenfor Stortinget

KrF: Norge må ta tilby å ta imot minst 20 000 flyktninger fra Ukraina

Dag Inge ulstein står mot en murvegg med hendene i kors

KrF: Det må gjøres mer for Ukraina

Olaug Bollestad står midt i gaten i Karl Johan, ser alvorlig ut

KrF fordømmer Russlands invasjon av Ukraina

Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein og Ingelin Noresjø står på scenen og holder blomsterbuketter høyt opp i været. Alle smiler og er glade

KrFs ekstraorinære landsmøte har valgt ny partiledelse!

Portrettbilde av Olaug Bollestad utenfor Stortinget

Barnetrygden må komme alle barn til gode

Kjell Ingolf i samtale med journalist i vandrehallen på Stortinget

Ropstad om Støre-regjeringens budsjett

Kompetanse løser klimakrisen

Verdiene skapes i hele landet

Trygg oppvekst og valgfrihet for familiene

Et aldersvennlig samfunn

Bilde av Olaug Vervik Bollestad

Vi kan aldri gi opp livet

Kjell Ingolf Ropstad

KrFs alternative budsjett: Ropstad – Regjeringen må ta alvoret inn over seg

Kjell Ingolf Ropstad

Regjeringens somling har betydd kroken på døra for hjørnesteinsbedrifter

Energipolitisk talsperson i Kristelig Folkeparti, Kjell Ingolf Ropstad, sier at regjeringens somling har betydd kroken på døra for hjørnesteinsbedrifter i hele Sør-Norge. Slike ordninger har KrF etterlyst i hele vår. Vi håper disse ordningene reelt hjelper, men det gjenstår å se.