Bollestad til Borch – Gode intensjoner sikrer ikke matproduksjon

Olaug Bollestad står i åkeren med gulrøtter
Etterlyst: Landbruksminister Borchs (SP) garanti om økonomisk støtte til bøndene

Det er krise for norske bønder, mange av dem står i en umulig situasjon. Utgifter på diesel, gjødsel, kraftfor og materialer er ekstreme og uholdbare for mange. Nå frykter flere for hele driften og mange vurderer å legge ned.

KrF-leder og tidligere landbruks- og matminister Olaug Bollestad har fått nok av Sandra Borchs tomme lovnader. – Det er for lite for sent, sier Bollestad

Stikk fingrene i jorda da, Borch. Det er nå kornet skal settes og jorda skal gjødsles, i mai kan det være for sent. Hvor langt kommer bøndene med fine ord og intensjoner? sier Bollestad. 

Uklare signaler fra regjeringen

Jordbruksoppgjøret, forhandlingene mellom jordbruksnæringen og staten, er ikke ferdig før 15. mai. Det vanlige tilskuddet som bøndene da får, vil ikke utbetales før 2023.

Mange bønder starter vårarbeidet, våronna, i løpet av de neste kommende ukene. Bollestad understreker at det haster med en garanti og avklaring nå. Mai er for sent for bøndene, det er nå handlingsrommet for å øke produksjonen er.

De ekstreme drivstoffprisene og strømkrisen som følge av krigen i Ukraina rammer bøndene særlig hardt. Flere steder er gjødselprisene så mye som tredoblet siden i fjor, aldri før har prisene vært så høye. 

Olaug Bollestad er redd landbruks- og matministeren ikke ser konsekvensene av å gi uklare signaler 

– Borchs uklarhet gjør at bøndene ikke vet om de er i stand til å ta risikoen ved å så kornet nå eller ikke.

Jeg skjønner ikke hva hun venter på, om regjeringen virkelig vil ha kornproduksjon, melkeproduksjon, grasproduksjon og kjøttproduksjon så er det bare en ting de kan gjøre, det er å gi en garanti for økte utgifter, sier hun. 

Jeg skjønner ikke hva hun venter på, om regjeringen virkelig vil ha kornproduksjon, melkeproduksjon, grasproduksjon og kjøttproduksjon så er det bare en ting de kan gjøre, det er å gi en garanti for økte utgifter

Olaug Bollestad

Bøndenes krav får helhjertet støtte fra KrF 

Bøndene og Bondelaget krever avklaring og umiddelbare tiltak, gode nok til at de faktisk kan sette i gang med å sette korn og gjødsle. Kravene får helhjertet støtte fra KrF som mener de må få noe langt mer konkret enn det de nå er blitt servert og etterlyser en håndfast garanti for de høye gjødsel-, strøm og drivstoffprisene. 

– Flere bønder teller nå på knappene om de har råd til å produsere maten vår og gjødsle. Med en så alvorlig situasjon skulle det bare mangle med garantier fra regjeringen, sier Bollestad.    

Det blir dessverre bare tomme ord

Borch har sagt hun er innstilt på å gjennomføre en ekstra utbetaling til bøndene, men at man må vente på tall som viser den faktiske utviklingen for bøndene. De skal komme om to uker.

Landkreditt Bank og FK Agri har vurdert Borchs “garanti” for lønnsomhet som så uklar at de ikke kan legge den til grunn. Det betyr ingen endring for bøndene.

– Jeg er skuffet og utålmodig. Dette er ikke tiden for en toukers tenkepause, det er et svik mot bøndene. Jeg forventer umiddelbar krisehjelp til bøndene fra regjeringen.

KrF med forslag i Stortinget

KrF har fremmet to forslag i Stortinget for å få fortgang i avklaringen. I forslagene ba vi regjeringen raskest mulig legge frem en sak for Stortinget for å sikre bøndene avklaringer om lønnsomhet og en garanti om kompensasjon for økte kostnader, samt at vi foreslo at taket på 20 000 kWt pr foretak pr måned skulle fjernes.

–  Det er leit at Stortinget ikke ville være med oss på å gi bøndene de nødvendige avklaringene. Nå er det på tide at statsråden leverer, sier Bollestad.