Familie
Familie
KrF vil legge til rette for sterkere og tryggere familier som har valgfrihet og fleksibilitet til å velge løsninger som er best for seg og sine barn. KrF sier derfor ja til både kontantstøtte og gode barnehager.
Skole og utdanning
Skole og utdanning
KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.
KrF krever handlingsplan mot vold mot kvinner

KrF krever handlingsplan mot vold mot kvinner

KrF etterlyser handling for å bekjempe vold og overgrep mot kvinner. Vold mot kvinner og voldtekt er et alvorlig helseproblem. Det har den siste tiden blitt tydelig at omfanget av seksuell trakassering og overgrep mot kvinner er et betydelig samfunnsproblem i mange land. Seksuell trakassering viser et kvinnesyn som for lengst burde være historie. Vi må sikre at alle kvinner og jenter kan bevege seg fritt og trygt både inne og ute, privat og i arbeidslivet uten å bli utsatt for uønskede seksuelle handlinger og trakassering.

Les hele saken her