Familie
Familie
KrF vil legge til rette for sterkere og tryggere familier som har valgfrihet og fleksibilitet til å velge løsninger som er best for seg og sine barn. KrF sier derfor ja til både kontantstøtte og gode barnehager.
Skole og utdanning
Skole og utdanning
KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.
Oversikt over KrFs fylkesårsmøter

Oversikt over KrFs fylkesårsmøter

Her finner du oversikt over når de ulike fylkeslagene i KrF har sine årsmøter, hvor og hvem av stortingsrepresentantene som er tilstede og holder tale.

Les hele saken her