Familie
Familie
KrF vil legge til rette for sterkere og tryggere familier som har valgfrihet og fleksibilitet til å velge løsninger som er best for seg og sine barn. KrF sier derfor ja til både kontantstøtte og gode barnehager.
Skole og utdanning
Skole og utdanning
KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.
KrF-gjennomslag for evaluering av seksårsreformen

KrF-gjennomslag for evaluering av seksårsreformen

- Skolen må tilpasse seg barnas måte å lære på. Vi trenger kunnskap om hvordan seksåringen har det i skolen og hva som må endres for å bedre ivareta barna våre. Jeg er glad for at et samlet storting støtter KrFs forslag om en evaluering av seksårsreformen, sier KrFs skolepolitiske talsmann Hans Fredrik Grøvan.

Les hele saken her