Familie
Familie
KrF vil legge til rette for sterkere og tryggere familier som har valgfrihet og fleksibilitet til å velge løsninger som er best for seg og sine barn. KrF sier derfor ja til både kontantstøtte og gode barnehager.
Skole og utdanning
Skole og utdanning
KrF ønsker en skole som ser hele mennesket og gir barna både kunnskap, mestring og gode verdier for livet. Da trenger vi flere dyktige lærere som har tid til å se og hjelpe hver enkelt elev.
Tilgivelse er ikke det samme som tillit

Tilgivelse er ikke det samme som tillit

- KrF er et verdiparti. Vi byggjer vår politikk på dei kristne verdiane, tilgjeving og forsoning. Det forpliktar. Men det er også noko som er rett og det er noko som er gale.

Les hele saken her