Våre hovedsaker

Sammen for et varmere samfunn

KrF vil bygge et varmere samfunn, der vi slår ring om det som virkelig betyr noe for samfunnet; der vi bryr oss om det som virkelig betyr noe for folks hverdag; og der vi tar tak i de viktigste utfordringene i vår tid.

Bli med på laget

Du kan utgjøre en forskjell! Gjør som over 25 000 andre og bli medlem du også! Som medlem i KrF støtter du et parti som kjemper for et varmere samfunn. Vi kjemper for at respekt for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar skal prege samfunnet.
Siv Jensen, Erna Solberg, Trine Skei Grande og Kjell Ingolf Ropstad

En regjeringsplattform KrF kan være stolt av

Med KrF i regjering blir det en politikk med klar verdiforankring i vår kristne og humanistiske arv, der vi både får en barnereform og en likeverdsreform, vi forsterker klimamålene og virkemidlene kraftig, der mer av bistanden på 1 prosent skal gå til de fattigste. I tillegg har vi vunnet fram med vår landsbruks- og fiskeripolitikk, som er spesielt viktig for distriktene.

Les hele saken her