hero
Oppvekst
Noe av det aller viktigste vi som samfunn kan gjøre er å legge til rette for at barna våre får en trygg og god oppvekst. En god barndom varer hele livet!
hero
Eldre
Alle mennesker fortjener en verdig alderdom. Ingen skal engste seg for å bli gammel i Norge! Derfor trenger vi en god og tilpasset eldreomsorg, og vi må bli flinkere til å ta i bruk den ressursen eldre mennesker utgjør i samfunnet.
news

KrFs landsmøte 2017

Torsdag 27. april kl 11.00 åpner KrF sitt landsmøte i Trondheim. Her finner du programmet og saksdokumentene, inklusive programforslaget og endringsforslag.

Les hele saken her