Bli medlem

Bli med på laget!

Flere medlemmer gir oss større slagkraft i kampen for våre saker og verdier. Som medlem i KrF støtter du et parti som ikke bare er opptatt av de verdier som kan måles i kroner og øre. Vi ønsker at respekten for menneskeliv og menneskeverd, nestekjærlighet og forvalteransvar skal prege samfunnet.

Hva koster medlemsskapet:
KrF-medlemmer: kr 400 | KrFU-medlemmer: kr 100 under 26 år, over 26 år: kr 200 

Betal medlemskap med Vipps!

Vippsnummer: 770077 «Kristelig Folkeparti» (betal) Beløp å betale: 400 

KrFU til vippsnummer: 10497 «Kristelig Folkepartis Ungdom» (betal)
Beløp å betale: kr 100 under 26 år, over 26 år: kr 200

Viktig: Marker Vippsbetalingen: «Kontingent for ditt fulle navn» for at betalingen skal være gyldig.

Gjelder det utmelding, send en e-post til medlem@krf.no

NB! Du må hake av for at du har lest og godtatt avtalen for medlemskap som står under skjemaet før du får sendt innmeldingen. 

Du kan utgjøre en forskjell!

Avtale for medlemskap

Kristelig Folkeparti er et politisk parti basert på personlig medlemskap. Når en person melder seg inn i Kristelig Folkeparti etableres en medlemsavtale. For at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i denne medlemsavtalen er vi avhengig av å kunne behandle personopplysninger om medlemmet.  

Innmelding er frivillig, og medlemmet gir frivillig sine personopplysninger til oss. Medlemmet godtar våre vedtekter, med de rettigheter og plikter som følger av dette. Medlemmer kan velges til tillitsverv og folkevalgtverv med mer.

Våre forpliktelser innebærer kommunikasjon mot medlemmet som hører naturlig til medlemskapet, slik som invitasjoner, møteinformasjon, nyhetsbrev, gavebrev, samt innkreving av medlemskontingent.

Vi behandler ikke personopplysninger ut over det som naturlig følger av medlemsavtalen uten å innhente særskilt samtykke.

Når et medlem velges til et tillitsverv eller folkevalgt verv anses dette som offentlig informasjon, og vil dermed bli behandlet deretter.

Medlemmet kan til enhver tid kontakte KrF via telefon 23 10 28 00 eller epost personvern@krf.no og få tilgang til, samt kontrollere riktigheten av informasjonen KrF har lagret om vedkommende. 

Spørsmål om personvern i KrF rettes til personvernombud på personvern@krf.no.Når medlemskontingenten betales, fornyes medlemsavtalen automatisk. Medlemmet kan når som helst si opp medlemsavtalen.