Skoleoppgave om KrF

Mange skoler har prosjekter og skoleoppgaver om det politiske systemet i Norge og om de politiske partiene. På denne siden finner du kort informasjon om KrFs politikk.

Portrett av en smilende Olaug Bollestad
KrFs partileder Olaug Bollestad
 • KrFs partileder: Olaug Bollestad
 • Partiet ble stiftet i 1933
 • Representanter på Stortinget: 3
 • Ordførere: 10
 • Varaordførere: 15

Om Kristelig Folkeparti (KrF)

KrF mener at alle har et ansvar for å bry oss om andre mennesker, uansett hvem de er, hva de kan eller hvor de bor. Dette kaller vi nestekjærlighet.

Vi mener at alle mennesker er like mye verdt, og at ingen kan sette en prislapp på et menneske. Dette kaller vi menneskeverd.

KrF mener også at vi må passe på den ene jordkloden vi har. Vi skal passe på menneskene og dyrene som bor her nå og i framtiden. Vi må også bruke de pengene og tingene vi har på en god måte og sørge for at alle mennesker får brukt evnene og talentene sine. Dette kaller vi forvalteransvar.

KrF sin politikk tar nestekjærlighet, menneskeverd og forvalteransvaret på alvor. Vi sier også at KrF er et kristendemokratisk parti.

Skole

KrFs skolepolitikk handler om at hver enkelt elev skal bli sett, og at læreren skal ha tid til å følge opp hver enkelt elev på best mulig måte. Alle elever er forskjellige, og det er veldig bra! Ingen er like, og derfor ønsker KrF mer valgfrihet inn i skolen. Vi vil at elever skal få velge flere fag selv, og få flere praktiske fag inn i skolen.

KrF ønsker at skolen skal være en god plass å være. Ingen skal mobbes eller føle seg utrygg. Derfor har KrF ordnet en person du kan snakke med om mobbing og få hjelp hos hvis du eller noen du kjenner er i en vanskelig situasjon, som vi kaller et mobbeombud.

KrF ønsker:

 • Flere lærere i skolen! Maks 15 elever per lærer i 1.-4. klasse og maks 20 elever per lærer i 5.-10. klasse.
 • Flere helsesykepleiere – alle skal ha noen å snakke med.
 • Null mobbing! Et mobbeombud i alle fylker, som alle kan ta kontakt med og få hjelp av.
 • Barn skal bli tatt på alvor. Du skal få være med på å bestemme det som angår deg.
 • Friskoler – familier som ønsker at barna skal gå på friskoler, skal få velge det.
Illustrasjonsbilde gutt og jente på skolen. Foto: Colourbox

Familie

KrF blir ofte kalt familiepartiet. Det finnes mange forskjellige familier, og KrF vil at hver familie skal få bestemme hva som passer best for dem. Det betyr at de som ønsker å sende barna i barnehage, skal få barnehageplass uansett når på året barnet er født. Det betyr også at de familiene som ikke ønsker å sende barnet i barnehage når det er ett år, skal få være hjemme med barnet med kontantstøtte i ett år frem til barnet fyller to. KrF ønsker også at alle barn får delta på aktiviteter, uansett hvilken økonomi familien har.

KrF ønsker:

 • Gode barnehager med mange nok voksne.
 • Økt kontantstøtte fra barnet er ett til to år gammelt.
 • Hjelpe fattige familier, blant annet ved å øke barnetrygden og gi alle barn mulighet til å delta på fritidsaktiviteter.
Illustrasjonsbilde, far som leser for barn.

Menneskeverd

Alle mennesker har rett til å leve og er like mye verdt. Det er i dag mulig å sortere bort for eksempel tvillinger (tvillingabort) eller barn med spesielle behov, for eksempel Downs Syndrom. KrF ønsker ikke at noen babyer skal sorteres bort før de er født på bakrunn av egenskaper. Det kaller vi sorteringssamfunnet, og vi vil heller lage et samfunn der det er plass til alle. Vi ønsker å hjelpe familier som får barn ved å sørge for penger og god informasjon til nye foreldre. Samfunnet skal ønske alle velkommen.

Norge er et godt og trygt land å bo i for de fleste. Men noen barn opplever å bli utsatt for overgrep og vold. Disse barna er det ekstremt viktig at vi passer på, og KrF ønsker å hjelpe disse barna.

KrF vil:

 • Ha et samfunn som gjør det enklere å få barn, gi bedre økonomi og mer hjelp til familiene.
 • Gi mer penger til alle som føder barn (øke engangsstøtten).
 • Stoppe sorteringssamfunnet, alle barn skal ha rett til å bli født.
 • Gi hjelp til å leve til de som har det vondt, ikke dødshjelp.
 • Hjelpe alle barn som har opplevd vold eller overgrep.
 • At barn som ikke har det bra og ikke kan bo hjemme, skal få gode og trygge fosterfamilier.
Illustrasjonsfoto av et nyfødt barn
Illustrasjonsfoto

En mer rettferdig verden

Verden er grovt urettferdig, og det ønsker KrF å gjøre noe med. Om alle skulle levd som oss i Norge, hadde vi trengt nesten tre jordkloder. KrF mener at vi som er så rike som i Norge har et ansvar for å hjelpe andre, ikke bare i Norge.

Mange mennesker lever i ekstrem fattigdom – det vil si at de ikke har nok penger til mat og til å leve. Det er veldig viktig at alle barn får gå på skolen, og få vaksiner og medisiner. KrF jobber for at de aller fattigste i verden skal ha nok mat, klær og en jobb. Å gi slik hjelp kaller vi å gi bistand. Vi vil også gi rettferdige handelsavtaler til fattige land, slik at de kan tjene penger.

KrF ønsker:

 • Skape en mer rettferdig verden, gi mer bistand til de fattigste i verden for å hjelpe dem å overleve.
 • Gi alle barn utdannelse, da kan de lettere få seg jobb når de blir eldre.
 • Hjelpe fattige land å starte opp egne bedrifter, slik at de ikke trenger bistand i fremtiden.
Illustrasjonsbilde av fattige barn. Foto: Colourbox

Klima og miljø

Vi har bare én jordklode, og denne må vi ta vare på. Noen steder i verden holder på å bli oversvømt, og mennesker mister hjemmene sine, fordi jorden blir forurenset. Dyr i havet dør av plast i magen, som mennesker har kastet på sjøen. Vi har et ansvar for å beskytte og ta vare på naturen og miljøet!

KrF jobber for å gjøre det enklere å være miljøvennlig og ta vare på naturen. Vi må gjøre enda mer for å kutte i utslippene av klimagasser slik at vi reduserer de skadelige klimaendringene som menneskene har bidratt til.

KrF vil:

 • Gjøre det billigere å være miljøvennlig, for eksempel billigere kollektivtrafikk og el-biler.
 • Ha mer miljøvennlig strøm, som vindmøller og vannkraft.
 • Si nei til oljeboring i blant annet de sårbare havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.
 • Følge opp Paris-avtalen i Norge, og jobbe for 40 % kutt av klimagasser innen 2030.
Illustrasjonsbilde av tog

Menneskehandel

Visste du at det finnes millioner av mennesker i verden som er slaver i dag? Mange barn, kvinner og menn blir tvunget til sexslaveri og tvangsarbeid. Ca. 30 millioner mennesker er slaver i dag. Dette er grusomt, og KrF jobber med å gjøre noe med det.

Jenter som blir solgt som sexslave kveld etter kveld blir utnyttet på det groveste. Andre blir tvunget til å jobbe gratis i butikker eller med annet arbeid. KrF har kjempet for at Norge skal gjøre mer, og har kommet med mange forslag mot menneskehandel i Stortinget.

KrF ønsker:

 • Fjerne all menneskehandel! Ingen mennesker skal være slaver.
 • Flere politifolk som kan hjelpe de som blir tvunget som slaver.
 • Mer penger til organisasjoner som hjelper å få folk ut av slaveri.
 • Psykisk og fysisk helsehjelp, opplæring, utdannelse og arbeid til å starte et nytt liv for de som har vært slaver.

Noe mer du lurer på?

Er det noen flere temaer du vil vite hva KrF mener om? Du kan lese mer om KrFs politikk i Politikken A til Å.

Les mer om kristendemokratisk ideologi og KrFs verdigrunnlag her

KrFs historie

Her finner du vårt politiske program for 2017-2021 

Her finner du KrFs barneprogram 2019 (Pdf 2,5 Mb)