Bollestad – De eldre fortjener en talsperson

Da regjeringen presenterte sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det klart at Ap og Sp har bestemt seg for å legge ned Eldreombudet, som KrF fikk opprettet i forrige stortingsperiode. Bollestad mener regjeringen svikter de eldre.

Olaug i front og eldre mennesker bak. Hun er på eldretreff og smiler
Bollestad mener de eldre fortjener en egen talsperson

De eldre fortjener en talsperson som sikrer at eldres rettigheter blir hørt. Å fjerne ombudet er et hån mot de eldre, sier KrFs partileder og helsepolitisk talsperson, Olaug Bollestad.

– I alt for mange år var eldre en gruppe i samfunnet uten en eget ombud. Det gjorde KrF noe med og opprettet et eldreombud. At regjeringen nå legger ned Eldreombudet som KrF fikk opprettet er bare trist, sier Bollestad

Mange eldre opplever å stå utenfor og lever i ensomhet. Eldreombudet har ansvar for å løfte eldres sak slik at Norge blir et godt land å bli eldre i. Når regjeringen fjerner dette ombudet signaliserer de også at de eldres stemme er mindre viktig, sier Bollestad

Regjeringen forsvarer dette valget ved at de eldres utfordringer kan løses av andre som for eksempel pasientombudet.

– Dette vil føre til at de eldre faller mellom alle stoler. Eldreombudet kan bidra til å løfte eldres sak inn mot flere etater, derfor er de viktige. Eldreombudet bidrar til å sikre at ikke de eldre blir tapere i systemet, sier Bollestad

Når vi vet at antallet personer som er over 70 år vil mer enn doble seg de neste 40 årene, og at antallet over 80 år vil tredoble seg er jeg rystet over at regjeringen fjerner en viktig aktør for å fremme denne gruppens interesser og rettigheter. Vi trenger Eldreombudet både for å skape gode tjenester og for å sikre et godt samfunn for alle, sier Bollestad