Valgkomiteen foreslår Bollestad, Ulstein og Lindtveit Røse til å lede KrF

Olaug Bollestad, Dag Inge Ulstein og Ida Lindtveit Røse

KrFs valgkomite har valgt å innstille Olaug Vervik Bollestad til å fortsatt lede KrF, sammen med sittende nestleder Dag Inge Ulstein. Til andre nestleder har komiteen innstilt Ida Lindtveit Røse.

Valgkomiteen har jobbet godt med de innspill vi har fått gjennom høringsrundene. Dette er en innstilling jeg er stolt av og som viser bredden i KrF og som både vil være en fornyelse og gi stødig lederskap fremover, sier leder for valgkomiteen, Helga Marie Bjerke.

Bollestad fortsatt leder

Bollestad har siden november 2021 vært leder for KrF. Hun er stortingsrepresentant for Rogaland. Leder for valgkomiteen, Helga Marie Bjerke, er veldig fornøyd med å igjen kunne innstille Bollestad til det prestisjefylte ledervervet:

– Olaug Bollestad er en veldig dyktig og erfaren politiker med et stort engasjement for KrF. Hun er faglig sterk, folkelig og god på å bygge laget. Jeg tror Bollestad vil være en samlende og god leder for KrF i den viktige tiden fremover, sier hun.

Ulstein og Lindtveit Røse innstilt til nestledere

Komiteen innstiller sittende nestleder Dag Inge Ulstein som første nestleder. Ulstein er stortingsrepresentant fra Vestland og tidligere bistands- og utviklingsminister.

– Dag Inge Ulstein er en idealist med et stort engasjement for de mest sårbare blant oss og en god ambassadør for viktig KrF-politikk fremover. I partiet yter han stor respekt og er en tydelig og inkluderende første nestleder, sier Bjerke.

I tillegg innstiller komiteen Ida Lindtveit Røse fra Viken som andre nestleder, basert på ønsket fra et flertall i valgkomiteen. Røse er i dag gruppeleder for KrF i Viken og sentralstyremedlem. Hun var statsrådvikar for Kjell Ingolf Ropstad i Solberg-regjeringen da han var ute i pappaperm.

– Ida Lindtveit Røse er en erfaren lokal- og regionalpolitiker i tillegg til at hun har vært statsrådvikar og leder for KrFU. I media er Røse en tydelig og profilert stemme og hun vil på en god måte utfylle ledertrioen med sin egenskaper, sier Bjerke.

I tillegg til partiledelsen har komiteen innstilt 5 kandidater til KrFs sentralstyre. Hele innstillingen kan du lese under.

– Det har vært spilt inn mange gode kandidater til sentralstyret, og komiteen har hatt mange gode samtaler med dyktige KrF-ere. Personene vi innstiller er bredt sammensatt med ulike egenskaper, erfaringer, geografisk tilhørighet og syn på hva som er viktig for KrF fremover. Dette er et sentralstyre som jeg er trygg på vil gjøre de gode vurderingene for at KrF skal vokse og kommer over sperregrensen i 2025.

Det er KrFs landsmøte som tar den endelige avgjørelsen om hvem som skal sitte i KrFs ledertrio og sentralstyre.  


Landsmøtet finner sted 21.-23. april.

INNSTILLING KrFs SENTRALSTYRE

Leder: Olaug V. Bollestad (Rogaland)

1.nestleder: Dag Inge Ulstein (Vestland)

2.nestleder: Ida Lindtveit Røse (Viken)

Sentralstyret:

Widar Skogan (Troms)

Magne Supphellen (Vestland)

Øystein Stjern (Rogaland)

Karoline G. Nordbø (Oslo)

Randi W. Frisvoll (Møre og Romsdal)

  1. vara: Hans Olav Syversen (Oslo)
  2. vara: Charlotte V. Hoven (Innlandet)
  3. vara: Tore Storehaug (Viken)
  4. vara: Linda Helen Haukland (Nordland)

I tillegg er en representant fra stortingsgruppa, Kristelig Folkepartis Ungdom (KrFU) og Kristelig Folkepartis Kvinner (KrFK) representert i sentralstyret. De utnevner selv sine kandidater.