Ropstad om RNB: – Regjeringen svikter de som trenger det mest

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, mener regjeringen ikke har prioritert de som trenger det mest i sitt reviderte nasjonalbudsjett. Han peker på tre felter han mener regjeringen nedprioriterer: levekostnadskrisen, ideelle organisasjoner som hjelper sårbare mennesker og kutt i bistand til verdens fattigste.

– Dessverre ser vi nok en gang at ikke regjeringen klarer å prioritere de som trenger det mest, sier Ropstad.

– Her i Norge står folk midt i en levekostnadskrise. Regjeringen tar i dag noen grep som er bra, men det er dessverre langt fra nok. Jeg er skuffet over at regjeringen nok en gang ikke har prioritert økt barnetrygd, bedre strømstøtte eller et løft for enslige minstepensjonister. Dette ville vært målrettede tiltak for å hjelpe folk med lave og vanlige inntekter som sliter med de kraftige økte prisene, sier han.

Ropstad hadde også forventet at strømstøtten skulle vært bedre: 

– Regjeringen reduserer strømstøtten med 26,7 mrd på grunn av lavere kraftpriser enn forventet. Strømprisene er imidlertid høye fortsatt. Det blir da helt feil å redusere bevillingen til strømstøtten nå, ettersom folk lenge har ønsket seg en sterkere strømstøtte. Disse pengene burde blitt brukt på å gi en sterkere strømstøtte på 100 pst. kompensasjon over 50 øre/kWt. Når regjeringen hadde mulighet til å gi norske familier forutsigbarhet på dette er det helt utrolig at de ikke gjør det.

Svikter de ideelle 

Regjeringen fjernet alt av øremerkede midler til ideelle organisasjoner som KrF i sin tid fikk inn på statsbudsjettet. Samtidig senket de potten i budsjettet organisasjonen kan søke på. Ropstad peker på at regjeringen hadde anledning til å rette opp disse dramatiske kuttene nå. Han er skuffet over at de ikke har gjort det: 

– I et revidert budsjett hvor regjeringen åpenbart har gitt seg selv et romslig handlingsrom synes jeg det både er rart og trist at de ikke har klart å finne midler som sikrer forutsigbarhet til viktige nasjonale tilbud som Kirkens SOS og Mental helses hjelpetelefon. Konsekvensen av disse kuttene har både blitt uforutsigbarhet for organisasjonene og at flere viktige tilbud må skalere ned eller avslutte det viktige arbeidet de gjør, sier Ropstad.

Han fortsetter: 

– Vi har en lang rekke viktige ideelle tilbud innen rus og psykisk helse i Norge, som har stor betydning for de som trenger det. Staten har ikke noe lignende, og henviser til disse ideelle og frivillige organisasjonene. Takken er drastiske kutt for organisasjonene, og konsekvensene er at langt færre får hjelp.

Dramatiske kutt til verdens fattigste

Regjeringen flytter også bistandsmidler fra verdens fattigste til Norge. Her blir pengene brukt på bosetning- og integrering av flyktninger. Dette er viktig arbeid, men KrF mener disse pengene skulle vært hentet fra andre budsjetter enn bistandsbudsjettet. Ropstad reagerer:

– Sett bort fra Ukraina blir Norge det klart største mottakerlandet av norsk bistand i dette budsjettet. Dette er en tragisk utvikling i en situasjon der Norge tjener rekordsummer på Ukraina-krigen og de høye energiprisene, mens mange fattige land taper.  

– For første gang på mange år sulter eller lever flere mennesker i absolutt fattigdom i år enn året før. Den positive trenden er snudd. Matprisene har økt drastisk i de mest fattige landene i verden på grunn av krigen og pandemietterdønningene. Dette er virkelig ikke tiden for dramatiske kutt til verdens fattigste, sier han.