Barnetrygden må komme alle barn til gode

KrFs stortingsgruppe fremmer forslag på Stortinget om en ny lov som kan sikre at barnetrygden kommer alle barn til gode.

KrF sørget for en historisk økning i barnetrygden. Vi mener barnetrygden må komme alle til gode. Nå håper vi regjeringen lytter til KrF og fremmer en lov som sikrer dette slik at de som trenger det mest i realiteten får nytte av barnetrygden, sier fungerende partileder Olaug Bollestad.

Portrettbilde av Olaug Bollestad utenfor Stortinget
KrF sørget for en historisk økning i barnetrygden, den må komme alle til gode, sier stortingsrepresentant Olaug Bollestad

Olaug Bollestad, Kjell Ingolf Ropstad og Dag Inge Ulstein har bare utgjort KrFs stortingsgruppe i litt over en måned, men allerede satt fattigdomsbekjempelse på agendaen i Stortinget.

Alle barn og unge i Norge skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid. De skal få god omsorg, bo trygt, kunne delta i sosiale fellesskap, etablere stabile vennskap i oppveksten og føle seg verdifulle, sier Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad står i Stortingets vandrehall og snakker med en journalist
Alle barn og unge i Norge skal ha de samme mulighetene og den samme friheten til å skape sin egen fremtid, sier Stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad

Den viktigste og beste investeringen vi kan gjøre for vår felles fremtid er i våre barn og unge. Det som er bra for barna er bra for samfunnet som helhet. Tidlig innsats er avgjørende, spesielt for å hindre at fattigdom går i arv. Vi må derfor investere de store pengene våre i de små barna, sier Dag Inge Ulstein

Ulstein
Vi må derfor investere de store pengene våre i de små barna, sier Dag Inge Ulstein

Barn må vokse opp i trygge familier og med trygge økonomiske rammer. KrF vet hvor viktig barnetrygden er for å motvirke barnefattigdom og økte forskjeller. Derfor har KrF kjempet for å få gjennomslag for økt barnetrygd når vi har forhandlet med regjeringen Solberg og når vi satt i regjering selv har vi prioritert å øke barnetrygden, sier Bollestad

Da KrF økte barnetrygden, sørget KrF for at økningen av barnetrygden skulle komme sosialhjelpsmottakere til gode. Dessverre er det slik at mange kommuner fortsatt tar barnetrygden med i beregningen når man regner hvor mye sosialhjelp og bostøtte en har krav på.

KrF mener barnetrygden må holdes utenfor denne beregningen. Derfor er det viktig at det lovfestes at kommuner ikke skal ha anledning til å ta barnetrygden med i beregningen når ytelser etter lov om sosiale tjenester og bostøtteloven utmåles. De som trenger det mest skal ikke få kutt i inntekten på grunn av at kommuner har dette handlingsrommet.

Dette har KrF gjort:

  • KrF har fått gjennomslag for å øke barnetrygden for første gang siden 1996.
  • KrF har fått gjennomslag for at økningen også skulle komme sosialhjelpsmottakere til gode.
  • For barn opp til 6 år ble barnetrygden økt med 8 200 kr.
  • Barnetrygden ble også økt med 1000 kroner for barn og unge mellom 6 og 18 år, i tillegg fikk KrF gjennomslag for en nasjonal utrulling av fritidskort på 2 000 kroner i året for samme aldersgruppe. Den har regjeringen foreslått å kutte.
  • Da KrF satt i regjering innførte vi også gratis kjernetid for familier i lavinntekt, samtidig som det er innført pedagognorm i barnehager.
  • Innsatsen for de som står uten jobb har økt med 1,4 mrd. kr. for inneværende år.

Forslaget KrF fremmer på Stortinget:

  1. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med lovforslag om at kommuner ikke kan ta barnetrygden med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.
  2. Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med lovforslag om at kommuner ikke kan ta kontantstøtten med i grunnlaget for beregning av ytelser etter lov om sosiale tjenester og lov om bostøtte.