KrF krever bistandsgaranti – ikke ta fra verdens fattigste

Slik presenterer regjeringen forslag til inndekning av sitt kriseforslag.

Regjeringen inviterte i dag, onsdag, alle partiene på Stortinget til samtaler med hensikt om å få til et bredt forlik om en krisepakke med økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina. KrF beskjed var klar – Verdens fattigste kan ikke betale regningen for tiltakene her hjemme i Norge, sier Dag Inge Ulstein.

KrF har gjentatte ganger signalisert til regjeringen at bistandsmidlene ikke kan brukes til å dekke utgifter i Norge.

Norge kan ikke være den største bistandsmottakeren

-Krigen i Ukraina gjør ikke situasjonen noe bedre i andre kriserammede land, tvert imot. Det er helt bak mål å ta fra de som har minst. Norge og norske kommuner bør ikke bli den største mottakeren av norsk bistand, sier Ulstein

Regjeringen har gjennom flere intervjuer og i sitt forslag til Stortinget signalisert at de er villig til å bruke en betydelig andel av bistandsmidlene på tiltak i Norge.

Utdrag fra Prop. 78 S. Økonomiske tiltak som følge av krigen i Ukraina

Regjeringen har en mulighet nå til å samle Stortinget i krisetid. Det er utrolig synd om de kaster bort den muligheten fordi de ikke er villig til å lytte til signalene om bistandsmidlene, sier Ulstein

Regjeringen må lytte til signalene

Den eneste måten regjeringen kan danne et bredt forlik på er dersom de dropper planene om å sende regningen for behovene hjemme i Norge til verdens fattigste. Dette må vi ha en garanti for, sier Ulstein

KrF mener det er viktig at en historisk krisepakke som dette får et bredt forlik bak seg på Stortinget og håper regjeringen er villig til å lytte til signalene fra oss og flere partier på stortinget om å holde bistandsbudsjettet utenfor.

Den eneste måten regjeringen kan danne et bredt forlik på er dersom de dropper planene om å sende regningen for behovene hjemme i Norge til verdens fattigste. Dette må vi ha en garanti for

Dag Inge Ulstein

Vi opplever at regjeringen har et sterkt ønske om forlik, det vil vi bidra til, regjeringen er godt kjent med KrFs standpunkt om å ikke rokke ved bistandsmidlene. Det er trist dersom de velger å ignorere dette og samtidig kaste bort muligheten til å få til et forlik om en så viktig sak.