– Ikke ta pengene fra verdens fattigste!

KrF med klar beskjed til regjeringen: Det er ikke verdens fattigste som skal betale regningen for de behovene vi har i Norge

Norge klarer kostnaden uten at det må gå utover de som allerede har minst

Norge skal ta imot et stort antall flyktninger fra Ukraina. Vi har vilje og mulighet til å tilby dem husrom, arbeid, helsehjelp og skole i Norge. Denne kostnaden klarer Norge å ta uten at vi tar det fra bistandsbudsjettet til verdens fattigste, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad.

KrF med tydelige krav til regjeringen

Nå starter partiene på Stortinget forhandlingene om regjeringens forslag til krisepakke som følge av krigen i Ukraina. Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad sier at KrF stiller seg bak mye av innholdet i krisepakken og at det er viktig at denne kommer nå, men krever at regjeringen finner pengene fra et annet sted enn fra bistandsbudsjettet.

Dette tok Ropstad opp med finansminister Trygve Slagsvold Vedum (SP) i Dagsnytt 18 fredag 1. april.

Kjell Ingolf Ropstad i NRK-studio. To bilder i skjermen, ett av Ropstad og ett av Vedum.
Skjermdump fra NRK 1. april 2022: Ropstad med tydelig oppfordring til finansministeren

Krisepakken skal ruste opp forsvaret, styrke beredskapen og dekke kostnadene av å ta imot flyktningene fra Ukraina. Regjeringen ønsker støtte for sitt forslag på 14,4 milliarder kroner uten å vise til hvor de skal hente pengene fra, bortsett fra de pengene de sier de skal hente fra bistandsbudsjettet.

Det er ikke verdens fattigste som skal betale regningen for de behovene vi har i Norge, sier Ropstad

KrF er innstilt på å bidra til å sikre bred støtte for krisepakken, men regjeringen kan ikke forvente at de vil få støtte fra KrF til å flytte penger fra noen sårbare grupper til andre.

Krigen vil føre til hungersnød og forverrede sultkatastrofer

Ukraina og Russland er blant verdens største kornprodusenter. FN har pekt på at krigen vil føre til hungersnød og forverre verdens sultkatastrofer.

Verdens fattigste rammes også av krigen, det er usolidarisk å ta fra dem for å styrke norske kommunebudsjetter, sier Ropstad

– KrF er innstilt på å få til et forlik på Stortinget om de økonomiske tiltakene som følge av den største krisen Europa har stått i nyere tid, men vi advarer kraftig mot at bidraget til flyktninger i Norge tas fra bistandsbudsjettet, sier Ropstad

KrF forventer at et grunnlag for det som legges frem er en reell satsing og at ikke verdens fattigste skal ta regningen for arbeidet med å motta flyktninger her hjemme, sier Ropstad

Dersom regjeringen mener alvor med ønsket om et bredt forlik, må de lytte til reaksjonene som kommer nå. Å flytte penger fra verdens fattigste til krisen her hjemme, faller i svært dårlig jord. KrF forventer at regjeringen legger bort denne formuleringen om omdisponering og viser til en reell satsing, sier Ropstad