Erling Ekroll konstitueres som generalsekretær i KrF frem til ny generalsekretær tiltrer

Kristelig Folkeparti sitt sentralstyre konstituerer Erling Ekroll som generalsekretær i KrF frem til ny generalsekretær tiltrer. Ekroll er per i dag organisasjonssjef i partiet.

– Jeg er glad for tilliten partiet viser og ser frem til et godt samarbeid med hele partiorganisasjonen i denne fasen, sier Ekroll.

– Jeg er glad for at Ekroll har sagt ja til å konstitueres som generalsekretær frem til ny generalsekretær tiltre. Ekroll kjenner organisasjonen godt, og jeg er sikker på at han vil håndtere nye oppgaver på en god måte, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Geir Morten Nilsen har de tre siste årene vært generalsekretær i partiet, men sa opp sin stilling i juli i år. KrFs sentralstyre har nå startet prosessen med å rekruttere en ny generalsekretær.