KrFs alternative budsjett: Prioriterer bistand, familier og eldre

I dag presenterte KrFs partileder, Olaug Bollestad og finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad KrFs alternativ til revidert nasjonalbudsjett for 2022. Fremleggelsen av budsjettet fant sted ved Frelsesarmeens lokaler i Oslo hvor Irene Mathisen fra Slumsøstrene fortalte om den store pågangen de har fra familier som trenger deres hjelp på grunn av en stadig mer presset familieøkonomi.

Olaug Bollestad og Kjell Ingolf Ropstad står sammen og smiler
Partileder Olaug Bollestad og finanspolitisk talsperson, Kjell Ingolf Ropstad la denne uken frem alternativt revidert nasjonalbudsjett

Familienes økonomi må styrkes, helseløft og reversere kutt i bistanden

I Det skulle være vanlige folks tur, men i stedet ser vi økte forskjeller, og helt vanlige familier straffes. KrF prioriteter en enklere og tryggere økonomi for familiene, med gode og målretta tiltak slik at hverdagen blir mer håndterlig for store og små, sa Olaug Bollestad da hun presenterte KrFs satsinger

KrF mener at Norge trenger et helseløft. Vi ser at helsesektoren står overfor en stor utfordring. Flere av oss lever lenger. Og de som lever lengst er sykest. Derfor vektlegger KrF et sykepleierløft og flere leger utdannet i Norge. Eldres helse og plass i samfunnet vektlegges også.

KrFs alternative budsjett prioriterer å reversere kutt i bistanden. Fattige land er midt i en trippel krise med korona, klimaendringer og effektene av Ukraina-krigen. Kuttene skader Norges omdømme og svekker FN i en tid der internasjonalt samarbeid trengs mer enn noen gang, og det skjer samtidig som Norge har fått enorme ekstrainntekter på grunn av krigen i Ukraina.

Familienes økonomi er under press

Denne våren har vært tøff for mange. Familieøkonomien har blitt trangere, og flere går en krevende sommerferie i møte. Økte drivstoffpriser, skyhøye strømregninger, dyrere matvarer og varslet renteoppgang gjør at også familier med god inntekt sliter med å få endene til å møtes. Verst er det for de med minst.

Det haster å komme med gode og målrettede tiltak. KrF mener regjeringen er altfor bakpå i møte med et problem som bare vokser seg større for folk hver eneste dag. Derfor vil KrF ha strakstiltak.

Olaug Bollestad
Partileder i KrF, Olaug Bollestad

KrF foreslår:

 • 50 mill. kr. til ferieaktiviteter for lavinntektsfamilier i RNB
 • En mer sosial nettleieordning der nettleien finansieres over statsbudsjettet
 • En midlertidig reduksjon i veibruksavgiften
 • Å reversere Støre-regjeringens kutt i Fritidskortet 
 • Å øke barnetrygden for barn mellom 0 og 5 år til 1750 kr og for barn mellom 6 og 18 år til 1200 kr

Norge trenger et helseløft!

Helsepersonell over hele landet gjør en uvurderlig innsats for folk som trenger deres helsehjelp. Vi blir stadig flere eldre i Norge og trenger å utdanne flere kvalifiserte helsearbeidere. Vi har sykepleiermangel og alt for mange vurderer å slutte i yrket. Da er det noe galt med systemet. Vi ser også at når regjeringen har mulighet til å bevilge, mangler det fullstendig fokus på fastlegekrisen og opprusting av folks helsetjenester. 

KrF foreslår: 

 • Et sykepleierløft som skal sikre bedre rammer for sykepleiere og redusere deres belastning
 • Å redde Eldreombudet og sikre at alle som trenger det skal få sykehjemsplass
 • At det må utdannes flere leger i Norge og foreslår å opprette en egen legeutdanning ved UIS

Ikke send regningen til verdens fattigste!

Regjeringen og SV kutter denne våren 1,5 mrd. i bistand til verdens fattige. Dette er livsviktig støtte for millioner av mennesker i sårbare situasjoner. Bistandskuttet skjer samtidig som mange land i verden står overfor en varslet sultkatastrofe. Regjeringen bruker bistandsmidler på ekstraordinære utgifter i Norge som skulle gått til verdens fattigste. Dette er en egoistisk og usolidarisk politikk fra regjeringen. 

KrF foreslår: 

 • Å øke bistandsbudsjettet for å sikre norsk bistandsnivå på 1 % av BNI 
 • Reversere regjeringens kutt til verdens helseorganisasjon, utdanning for jenter og fredsarbeid
 • Sikre målrettet klimabistand gjennom klimainvesteringsfondet

Her kan du lese KrFs forslag til revidert nasjonalbudsjett: