SV godkjenner regjeringens kutt i barnetrygden

– SV gir mange småbarnsfamilier et reelt kutt i barnetrygden og fjerner kontantstøtten. Det var det siste de trengte, sier finanspolitisk talsperson Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

KrF i regjering økte barnetrygden med 8200 kroner for barn under 6 år, etter nesten 30 år med stillstand. 

– Det er bra at SV prioriterer enkelte økninger i barnetrygden, og særlig for de eldre barna, i sitt alternative budsjett. Barnetrygden er et effektivt tiltak mot barnefattigdom og for å styrke familienes økonomi, påpeker Ropstad. 

– Dessverre vil mange småbarnsfamilier få et reelt kutt i barnetrygden med SV sitt opplegg. Det er trist, og vil bidra til flere – ikke færre barn som vokser opp med fattigdom. 

Usosial miks

– SVs grep ved å både fjerne kontantstøtten og kutte i barnetrygden for barn under 6 år er en usosial miks som rammer lavinntektsfamilier ekstra hardt. Småbarnsfamilier som har valgt å ha ettåringen sin hjemme noe lenger, vil med SVs grep få et kraftig innhugg i økonomien, eller føle seg presset til å sende barnet i barnehage før de egentlig ønsker det, sier Ropstad. 

Frykter at bistandsprosenten ryker

– Det er bra at SV står fast på at bistanden skal være på minst 1 pst. av BNI. At det kommer på plass bør være et kriterium for at SV skal gi regjeringen budsjettstøtte, sier Ropstad. 

– Jeg håper SV vil være fleksibel på finansieringsmodell for å nå målet: Økt støtte til nødhjelp, mat og skolegang for verdens fattigste. Å bruke noe av de store ekstra olje- og gassinntektene  til å innfri bistandsløftet er, slik KrF ser det, langt bedre enn en fondsmodell som bryter med handlingsregelen.