Trygg oppvekst og valgfrihet for familiene

KrF viI fortsatt gi familiene
fleksibilitet og valgmuligheter
gjennom å styrke
familiene, ikke styre dem. Slik investerer vi i god
oppvekst, og gir familien tid til å være familie.

Foto: Unsplash

Løsninger på familiens premisser

Familien er en bærebjelke i samfunnet, og selve fundamentet i mange barns liv. Den har en uvurderlig samfunnsoppgave i å skape trygge gode rammer hvor barn kan vokse, sosialiseres og ta fatt på livet. Familier er også forskjellige, har ulike behov og vet best selv hva som fungerer for dem. Derfor legger vi til rette for løsninger som tilpasses den enkelte familie.

Arbeidslivet må tilpasses familiene ikke omvendt. Det gjelder også foreldrepermisjonen der dagens rigide tredeling gjør det vanskeligere for familiene. Vi vil reversere dagens tredeling og gi familiene mer makt til å bestemme hva som passer dem best. Da er 10 permisjonsuker til far, men med en mulighet for overføring det aller beste alternativet for å gi familiene den valgfriheten de fortjener

Vi vil også gi en ekstra ferieuke til småbarnsfamiliene, for å gi et svar på logistikkutfordringene de står i. Det handler om sommerferie, høstferie, vinterferie og inneklemte dager her og der. Skolen har 65 feriedager. Foreldrene har kun 25 dager hver. Det er et regnestykke som ikke går opp. Særlig ikke for aleneforeldre.

Kontantstøtten må bevares

Kontantstøtteordningen gjør at familiene har valgfrihet til å velge om barna skal sendes tidlig i barnehage eller om foreldrene skal være hjemme med barna litt lenger. Denne muligheten som familien får er sentral, for alle barn er ikke like, ikke alle barn er klar for begynne i barnehagen ved 9 måneder gamle, dette vet familiene best selv hva som passer for sine barn. Nettopp derfor er kontantstøtten uvurderlig viktig for å gi familiene valgfriheten til å ta den vurderingen selv.

Stadig flere partier vil skrote ordningen, og frata familiene en ordning som gir valgfrihet, og som sparer samfunnet for store kostnader. Foreldre må sikres muligheten til å velge den omsorgsformen som passer best for sine ettåringer, dette er KrF den eneste garantisten for.

Arbeidslivet må tilpasses familiene ikke omvendt.

Styrke familienes økonomi

Mange barnefamilier synes det er krevende å få hverdagen til å gå opp. Både tidsklemma og stram økonomi gjør hverdagen hektisk og presset. KrF vil annerkjenne, men og styrke familiene i oppgaven de står i. Vi kjemper for å fortsette økningen i barnetrygden, spesielt vil vi at den skal løftes til 2000kr per måned for de aller minste barna mellom 0-6 år. Barnetrygden er en universell ordning som går direkte inn i familiens økonomi, forebygger barnefattigdom og gir barna flere muligheter.

Fritidskortet er en ordning som sikrer at alle barn mellom 6-18 år får være med på en fritidsaktivitet. Staten tar regningen for en valgfri fast fritidsaktivitet, og gir dermed en mulighet for alle å drive med noe på fritiden. Det gir også et incentiv til å søke felleskap, mestring og alt det gode en får av å være med i en fast fritidsaktivitet. Nå er fritidskortet på prøve i noen få utvalgte kommuner, men KrF skal sørge for at fritidskortet skal ut til barn, slik at størrelsen på foreldrenes lommebok ikke skal ha noe å si, alle barn skal ha muligheten til å fylle hverdagen sin med innhold.