Gi familiene den valgfriheten de fortjener!

Barn er forskjellige og familier er forskjellige. Derfor ønsker Rogaland KrF at familiene i størst mulig grad skal få ta sine egne valg. Da bør ikke foreldrepermisjonsordningen være et unntak. Dagens tredeling er et uttrykk for en feilslått politikk hvor familienes valgfrihet blir ofret.

Delegater på fylkesårsmøte i Rogaland KrF

Konsekvensen er at mange mødre føler seg tvunget til å ta ut ubetalte permisjoner for å opprettholde amming etter Helsedirektoratets anbefalinger. Jordmorforeningen har også protestert, og det samme har mange tusen mødre og fedre gjort de siste ukene.

Det er mange gode KrF-gjennomslag i Granavold-plattformen norske barnefamilier vil kunne glede seg over; en historisk økning av barnetrygden, et nytt fritidskort, satsing på barnehager, økt engangsstønad og en rett til foreldrestipend for ferdig utdannede i overgangsfasen mellom utdanning og jobb. Samtidig viser det gryende permisjonsopprøret at det er mange som reagerer på det oppleves som inngripen i familielivet i barnets første leveår.

En god familiepolitikk gir familiene mest mulig tillit i spørsmål som angår dem. Rogaland KrF vil derfor kjempe for en foreldrepermisjon som gir familiene full valgfrihet til å selv bestemme ut fra egne ønsker og behov. Det skulle i grunnen bare mangle.