KrF om strømkrisen: Regjeringen har vært bakpå siden dag en

Det siste året har strømprisene skutt i været. KrF har fremmet flere forslag for å bøte på de høye prisene. Regjeringen har vært bakpå i møte med denne krisen siden dag en. I denne saken kan du lese mer om KrFs svar på strømkrisen.

Olaug Bollestad i portrettmodus. alvorlig ansiktsuttrykk og rød kjole. Bildet er todelt, den andre delen er strømmaster med blå bakgrunn.

Det handler om at folk er bekymret for regningshaugen

KrFs partileder Olaug Bollestad

Strømkrisen må sees i sammenheng med stigende priser på flere kanter. Det handler om at folk er bekymret for regningshaugen og at mange bedriftseiere ser mørkt på vinteren som kommer, sier Bollestad

Les også: Vedum vet ikke hvor mye det koster å være en familie

KrF mener regjeringen burde ha kommet med en langt bedre strømstøtteording. For noen utgjør et par ekstra tusen kroner i måneden faktisk en stor forskjell, selv om det ikke ser ut til at Vedum og Støre har forstått det, sier KrFs partileder Olaug Bollestad

Les også: Nødvendige strømtiltak fra regjeringen uteblir

Her er KrFs svar på strømkrisen:  

 • Makspris – en forbedret strømstøtte  
 • Staten må dekke 100% strømstøtte til forbrukerne på alt over 50 øre kwh  
 • Strømstøtten er en tilbakebetaling til folk basert på de enorme summene staten og kraftselskapene tjener på høye strømpriser
 • Det haster å få på plass en kraftig enovapakke
 • Enøktiltak i norske hjem må finansieres av staten
 • Det haster å få kontroll over eksporten for å sikre norsk forsyningssikkerhet  
 • Eksport av strøm må kobles til nivået i vannmagasinene 
 • KrF mener det er viktig å sikre god kontroll over strømeksporten slik at vi har nok vannkraft både til egen befolkning og til å forsyne europeiske innbyggere med

Makspris – en forbedret strømstøtte  

KrF foreslår en forbedret strømstøtte og tilbakebetaling til forbrukerne. Vi foreslår at staten må dekke 100% strømstøtte til forbrukerne på alt over 50 øre kwh. Strømstøtten er en tilbakebetaling til folk basert på de enorme summene staten og kraftselskapene tjener på høye strømpriser

KrF mener:  

 • Staten må dekke 100% strømstøtte til forbrukerne på alt over 50 øre kwh  
 • Strømstøtten er en tilbakebetaling til folk basert på de enorme summene staten og kraftselskapene tjener på høye strømpriser  

Hvordan skiller KrFs strømstøtteforslag seg fra regjeringens?  

Regjeringens strømstøtte gir 90% kompensasjon for strøm over 70 øre kWh. Med denne støtten vil man med en strømpris på 7 kr kWh like fullt måtte betale hele 4 kr kWh for strømmen.

Dette er fortsatt voldsomme priser som vil slå hardt ut over regningene til vanlige familier og husstander i Norge. KrF mener regjeringens forslag på 90% over 70 øre kWh ikke er tilstrekkelig kompensasjon og foreslår en forsterket strømstøtte på 100% kompensasjon fra 50 øre kWh. Om staten tar hele regningen over 50 øre kWh, vil det for vanlige folk i realiteten oppleves som en makspris på strøm.

Når det offentlige håver inn milliarder av ekstrainntekter, mener KrF det er rimelig å betale tilbake forbrukere og bedrifter som sliter kraftig nå. KrFs maksprisforslag vil også bidra til å utjevne de urettferdige geografiske forskjellene i dagens strømpriser.  

Ulike maksprisforslag blant partiene  

Det er flere partier som bruker ordet “makspris” for sine forslag. Noen partier ønsker å sette et tak for hva en produsent kan selge strøm for. Dette skiller seg fra KrFs forslag som handler om å sette en makspris på hva en forbruker skal måtte betale for strøm. KrFs maksprisforslag dreier seg altså om tilbakebetaling til folk basert på de enorme summene staten og kraftselskapene tjener på høye strømpriser

Her kan du lese mer om KrFs makspris forslag: De har folket i ryggen

Strømstøtte demper prisvekst  

Enkelte hevder i strømdebatten at forsterket strømstøtte vil bidra til økt renteheving og større press i økonomien. Tall fra SSB og Finansdepartementet viser imidlertid det motsatte. Med KrFs nivå på strømstøtte var prisveksten på 6,8%, men uten ville den vært på 8,9%. Strømstøtten reduserer altså prisveksten.

Det handler ikke om luksusforbruk, men strøm til nødvendig matlaging og oppvarming  

Det siste året har norske husholdninger fått erfare at strømmen er dyr. Mange har allerede tatt store grep og er mer bevisst på eget strømforbruk nå enn man var for et år siden.  

Å skremme med rasjonering ved sterkere strømstøtte beviser at partiene ikke forstår seg på vanlige families hverdager.

KrFs partileder Olaug Bollestad

Det er politisk bestemt at det norske folk skal bruke strøm til å varme opp husene sine. Når vi ikke har andre fullgode alternativer må politikerne også sørge for at det er mulig å bruke strøm som varmekilde fremover uten at regningen blir urimelig høy.  

En forbedret strømstøtteordning handler ikke om å finansiere overforbruk. Selv etter strømstøtte sitter forbrukerne igjen med å kunne betale over 1 krone per kWh etter avgifter og nettleie er regnet med. Vi ser allerede i dag at folk dusjer kortere og sparer strøm der de kan, men noe strøm må en husstand faktisk ha for å fungere.

Om familiers økonomi blir for trang vil de heller ikke ha mulighet til å redusere eget strømforbruk ved å kjøpe varmepumper eller etterisolere. Dette er kostbare enkelttiltak, men med en sterkere strømstøtteordning vil flere ha råd til å gjøre disse investeringene og dermed redusere strømforbruket. 

Enøktiltak

Norske husholdninger må få støtte i en omstillingsfase. Når det er politisk bestemt at strøm er kilden til oppvarming og energi i norske hjem må regjeringen levere kraftfulle tiltak i en tid med skyhøye strømpriser.

KrF jobber for at tiltak for energieffektivisering skal være attraktivt og lønnsom for langt flere enn det er i dag. Dette gjør vi gjennom en kraftig styrking av Enova og Husbanken.

Norges mål er at energieffektiviseringen skal spare inn 10 tWh innen 2030, men Støre-regjeringen ligger bakpå og gir ikke engang støtte til næringsbygg som ønsker å bygge ut solcellepanel på egne tak. For KrF er det viktig at ordningene må bli mer sosialt innrettede og også treffe leiemarkedet

KrF mener:

 • Det haster å få på plass en kraftig enovapakke
 • Enøktiltak i norske hjem må finansieres av staten
 • Husbanken må styrkes

Kontroll over eksporten  

Hvorfor må vi få kontroll over eksporten og hva betyr det?  

KrF tok tidlig i strømkrisen til orde for å koble eksporten til nivået i vannmagasinene. Det vil si å bremse eksporten slik at vannmagasinene kan bli fulle nok til at de produserer mer effektivt. På den måten vil vi ha mer kraft per dråpe både til energiproduksjon for norske husholdninger og til å eksportere til Europa.  

KrF mener:  

 • Det haster å få kontroll over eksporten for å sikre norsk forsyningssikkerhet  
 • Eksport av strøm må kobles til nivået i vannmagasinene 
 • KrF mener det er viktig å sikre god kontroll over strømeksporten slik at vi har nok vannkraft både til egen befolkning og til å forsyne europeiske innbyggere med
Solidaritet med Europa

Mer vann i magasinene gir mer effekt ut av hver dråpe vann, og Norge vil dermed kunne eksportere mer kraft. Dette vi være et viktig langsiktig grep for å kunne forsyne et svært presset Europa med gass. Det er mulig å sikre lavere priser, og samtidig eksportere overskuddet av kraft. 

Strømstøtte til bedriftene og organisasjoner

Tidlig i 2022 så vi at ulike ideelle organisasjoner, folkehøyskoler, private barnehager, friskoler og små bedrifter havnet utenfor regjeringens støtteordninger. Nå som de høye prisene har vedvart kan vinteren bli dramatisk for mange.

KrF har forsøkt å få regjeringen med på å gi strømstøtte til bedrifter og organisasjoner i lang tid, men opplever ikke at regjeringen imøtekommer kravene. Les er om det her.

KrF mener:

 • Det haster å få på plass en pakke for frivillige og ideelle organisasjoner, kirke og friskoler. Disse må få kompensasjonsordning på lik linje med husholdninger. 
 • Regjeringen må så raskt som mulig komme med kraftfulle tiltak for bedriftene

Regjeringen har brukt for lang tid å få på plass en løsning for bedriftene. Signalene fra regjeringen tyder på at en strømstøtteordning for bedriftene kan ligge flere uker frem i tid samtidig som bedriftseiere over hele Sør-Norge mister nattesøvnen sin over ekstreme strømutgifter. Det er ikke godt nok.  

Rec Solar og Alcoa Lista er to tragiske eksempler på at regjeringens handlingslammelse får konsekvenser for hjørnesteinsbedrifter og viktige småbedrifter for lokalsamfunn.   

Les: KrF har lenge etterspurt tiltak for bedriftene, men nå ser vi konsekvensen av regjeringens mangel på handling.

KrF forventer at regjering så raskt som overhodet mulig kommer med tiltak, senest i stortingsmøtet i september. En ting er kortsiktig krisehjelp, vel så viktig er de langsiktige grepene som får kontroll på eksporten som igjen kan presse prisene ned.