Vedum vet ikke hvor mye det koster å være en familie

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum påstår at norske familier vil gå i pluss i år, til tross for alle de dramatiske prisøkningene. KrF-leder Olaug Bollestad reagerer kraftig på Vedums skjønnmaling av familieøkonomien

Olaug Bollestad står midt i gaten i Karl Johan, ser alvorlig ut
Bollestad skuffet over regjeringens usosiale familiepolitikk.

Når helt vanlige familier sliter med å få endene til møtes hjelper det ikke at regnestykket ser fint ut, sier hun.

Utålmodig

Vanlige norske familier har aldri hatt det trangere. Nå er jeg utålmodig og lei av regjeringens handlingslammelse i møte med alle prisøkningene, sier Olaug Bollestad. 

I flere uker har familie etter familie fortalt om hvor vanskelig det er å få endene til å møtes. Allerede sent i høst gikk varsellampene for alvor for KrF, som tidlig foreslo en makspris på 50 øre på strøm. Som om ikke det var ille nok at strømprisene øker, skyter også prisene på drivstoff og matvarer også i været. Alt dette samtidig som renta går opp.

Nå presses familiene fra alle mulige kanter samtidig. Jeg har mye medfølelse for familienes situasjon. Det gjør inntrykk når noen foreldre forteller at de må prioritere vekk fritidsaktiviteter barna kan gå på for å spare på drivstoff, deler Bollestad.  

Høye strømkostnader

For å bøte på denne situasjonen har KrF foreslått en rekke målrettede tiltak og ønsker en midlertidig lettelse i drivstoffavgiftene i tillegg til Co2-avgiften om nødvendig, makspris på strøm og å droppe de usosiale kuttene som regjeringen har innført.  Som en konsekvens av den usikre situasjonen i Europa og krigen i Ukraina, vil de høye strømprisene vedvare. Bollestad mener at løsningen regjeringen la frem og som stortingsflertallet vedtok ikke er god nok. 

KrFs forslag kan du lese her

Man kan ikke sitte å se på at de høye strømprisene kraftig svekker økonomien til folk med vanlige og lave inntekter. Hadde Stortinget gått for KrFs forslag om makspris på 50 øre for alle strømkunder hadde folk fått en vesentlig større reduksjon i strømregningen enn med regjeringens ordning, sier hun.

KrFs forslag ville, i motsetning til regjeringens ordning, hjulpet absolutt alle strømkunder – alt fra familier til idrettslag og næringsliv, legger hun til.  

Økte drivstoffpriser

En av de største utfordringene som familier, særlig i distriktene, peker på er ekstremt høye drivstoffprisene. På grunn av krigen i Ukraina har prisene økt svært mye på veldig kort tid, og kan fortsette å øke til hele 30-40 kroner til sommeren, ifølge enkelte anslag. Utenfor de store byene, hvor kollektivtransport ikke er like tilgjengelig er kraftig økte transportkostnader vanskelig å håndtere for familiene. 

Veibruksavgiften må fjernes midlertidig for å dempe utslagene for familier og bedrifter, som er avhengig av bil og veitransport. Dersom drivstoffprisene øker enda mer, må også CO2-avgiften fjernes midlertidig, mener Bollestad.  

Fjernes begge avgiftene reduseres pumpeprisen med ca. 8 kroner for bensin og 7 kroner for diesel. Bollestad understreker at forslaget er et midlertidig krisetiltak som kan avvikles raskt når prisene normaliseres, og at det dermed ikke vil ha betydning klimamessig i det store bildet.  

Usosiale kutt

I tillegg ber nå KrF regjeringen snu når det gjelder usosiale kutt som direkte rammer familieøkonomien som skroting av foreldrefradraget, fjerning av fritidskortet og kutt i kontantstøtten.

Dette er ikke tiden for å innføre kutt som rammer dem som har dårlig råd hardest. Det er på tide at regjeringen snur og hjelper barnefamiliene, sier Bollestad.  

Arbeiderpartiet og Senterpartiet gikk til valg på en mer sosial politikk, mer utjevning mellom folk og å bedre hverdagen for folk i distriktene. Bollestad mener at resultatet av deres svake innsats er det motsatte: 

Høye strømpriser er en ulikhetsmaskin som spiser kraftig av familiebudsjettene. Det skulle være vanlige folks tur, men i stedet ser vi økte forskjeller, og helt vanlige familier og pensjonister som må stramme kraftig inn.