Familieøkonomien under stort press – KrF ber om hastegrep

– Med framskrivninger om dyrere matpriser, renteoppgang, høye strømkostnader og ikke minst høye drivstoffutgifter vil det ikke bli vanlige familiers tur med det første. Dette er i ferd med å utvikle seg til en særs krevende situasjon. Regjeringen er nødt til å redusere presset på vanlige familiers økonomi, og spesielt de som trenger det mest, sier KrF-leder Olaug Bollestad.

Portrett av en alvorligOlaug Bollestad

KrF ønsker derfor 3 hastegrep

1) En ordning med makspris på 50 øre på strøm.

Folks strømregninger er fortsatt svært høye og det er varslet at det vil vedvare. Bollestad mener at løsningen regjeringen la frem og som stortingsflertallet vedtok ikke er god nok.

– Vi kan ikke sitte og se på at de høye strømprisene kraftig svekker økonomien til folk med vanlige og lave inntekter. Selv med normale strømpriser vet vi at mange enslige, eldre eller småbarnsfamilier sliter med å få økonomien til å gå rundt.

– Hadde Stortinget gått for KrFs forslag om makspris på 50 øre for alle strømkunder hadde folk fått en vesentlig større reduksjon i strømregningen enn med regjeringens ordning, sier hun.

KrFs forslag ville, i motsetning til regjeringens ordning, ikke bare gitt folk en lavere strømregning. Den ville hjulpet absolutt alle strømkunder – alt fra familier til idrettslag og næringsliv.  


2) Midlertidig fjerning av veibruksavgift.

Drivstoffprisene har økt svært mye på kort tid på grunn av krigen i Ukraina, og de kan øke til 30-40 kroner til sommeren, ifølge enkelte anslag. Med en så stor økning på så kort tid, er dette svært krevende å håndtere for mange familier utenfor de store byene som ikke har kollektivtransport som alternativ og for bedrifter, særlig i distriktene, som over natten opplever kraftig økte transportkostnader.

–  For å dempe utslagene for familier og bedrifter, særlig i distriktene, som er avhengig av bil og veitransport, må veibruksavgiften fjernes midlertidig. Dersom drivstoffprisene øker enda mer, må også CO2-avgiften fjernes, sier Bollestad.

–  Dette er ikke et spørsmål om bensin og diesel skal være billig eller dyr, men om det skal være dyrt eller ekstremt dyrt. Drivstoff vil fortsatt være dyrt om vi fjerner avgiftene hvis pumpeprisen skulle bli så høy som enkelte nå anslår. Dessuten er dette et midlertidig krisetiltak som forhåpentligvis kan avvikles ganske raskt. Begge deler gjør at dette ikke vil ha betydning i det store bildet klimamessig.

Fjernes begge avgiftene reduseres pumpeprisen med ca. 8 kroner for bensin og 7 kroner for diesel.

3) Dropp de usosiale kuttene som gjør direkte innhugg i familieøkonomien, slik som fjerning av fritidskortet til barn i alderen 6-18 år, skroting av foreldrefradraget, og kutt i kontantstøtten.

 – Fritidskortet på 2000 kroner som KrF gjennom i regjering vet vi betydde mye for familier med lave eller vanlige inntekter for å betale medlemsavgifter og kontingenter for alt fra korps til fotball. Støre-regjeringen valgte å kutte dette.

Nå ber KrF om at regjeringen snur, og velger å prioritere barns fritidsaktiviteter. Det samme gjelder kuttene i kontantstøtte og foreldrefradrag.

– Kuttene svekker familienes valgfrihet og rammer dem som har dårlig råd hardest, sier Bollestad, og avslutter:

– Nå er det på tide at regjeringen snur og hjelper barnefamiliene.