Nødvendige strømtiltak uteblir fra regjeringen

Nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein, var i dag i møte med Olje- og energiministeren. – Jeg er skuffet over regjeringens mangelfulle forslag, sier han. KrF vil fortsette arbeidet for å sikre folk og bedrifter nødvendige støtte.

Dag Inge Ulstein reagerer på regjeringens mangelfulle strømtiltak.
Dag Inge Ulstein reagerer på regjeringens mangelfulle tiltak.

Vannmagasinene er rekordlave, men likevel satte Norge eksportrekord i Juni.
Vi står i fare for at Statnett blir tvunget til å innføre rasjonering på strøm.

– For å unngå at strømprisen slår nye rekorder i vinter, er vi nødt til å handle nå. Vi må gjøre det vi kan for å unngå at vi blir tvunget til å rasjonere strømmen. Det er skuffende at regjeringen opprettholder sin mangelfulle energipolitikk, sier Ulstein.

Fremmet forslag for et halvt år siden

KrFs representanter mener tiltak mot de vanvittige prisene ikke kan vente, og vil hasteinnkalle Stortinget. De fortsetter arbeidet for en makspris på 50 øre/KW og hvor staten dekker 100% over det, og en god egen pakke for næringslivet. Dette er noe KrF foreslo allerede før jul i fjor.

– Jeg får daglige henvendelser fra enkeltmennesker og næringslivsfolk som er bekymret. De opplever dette som svært krevende, sier Dag Inge Ulstein.

Dette har gått alt for langt. Regjeringen må komme på banen med annet enn hule, innholdsløse strømforslag.

Dag Inge Ulstein

Midlertidig eksportstans

KrF vil ha en midlertidig stans i eksport til magasinene er på et forsvarlig nivå.

– Nå må vi gjøre det vi kan for å unngå at strømregningen ikke når nye rekorder. KrF fremmet ulike forslag for nesten et halvt år siden, om å styre eksport etter vannstand i vannmagasinene, sier Ulstein.

– Dessverre stemte regjeringspartiene dette ned.

Usosial politikk

Ulstein mener de skyhøye strømprisene i Sør-Norge er uholdbare og usosiale.

– KrF har også foreslått at en større del av de enorme inntektene staten og det offentlige får, betales tilbake til husholdninger, frivillighet og viktige bedrifter.
Dagens politikk er usosial og rammer veldig skjevt.

– KrF krever at regjeringen tar grep for å unngå slike enorme forskjeller som ødelegger for folk, industri og næringsliv.

Vi kan ikke sitte og se på at de høye strømprisene kraftig svekker økonomien til folk med vanlige og lave inntekter.

Dag Inge Ulstein

Selv med normale strømpriser vet vi at mange enslige, eldre eller småbarnsfamilier sliter med å få økonomien til å gå rundt.

Ulstein har en enkel bønn til regjeringen:

– Vær så snill, Støre. Nå haster det å få på plass tiltak!