KrFs landsstyre – Det må bli lettere å hjelpe når krig rammer

Uttalelse vedtatt i KrFs landsstyre 2. april 2022

Nordmenn lengter etter å engasjere seg og bidra inn i den krevende situasjonen. Derfor bør regjeringen sørge for at Norge tar imot sin del av den Europeiske ansvarsfordelingen og tar imot minst 100 000 ukrainske flyktninger og oppfordre kommunene til å opprette en fadderordning for ukrainske flyktninger. La oss sørge for at flyktningsituasjonen ikke kun blir et tall – men at hele det norske folk får mulighet til å hjelpe.

Siden starten av krigen i Ukraina har over 4,1 millioner flyktet ut av landet, og to millioner av disse har søkt havn i Polen.

NRK har i mars 2022 sendt spørsmål til alle landets ordførere om situasjonen med økt behov for bosetting og integrering av flyktninger. Regjeringen har sagt de vil ta imot 35 000 ukrainske flyktninger, og det gjør de på tross av nesten 70 prosent av ordførerne som deltok i undersøkelsen mener det skal gå fint å bosette 100.000 flyktninger eller mer.

9 av 10 ordførere svarte at de samlet sett har god kapasitet til å håndtere et større antall flyktninger når det gjelder boliger, barnehageplasser, skoledekning, kapasitet i barnevernet og bemanning i helsetjenestene. Norge bør sørge for at vi tar imot minst 100 000 flyktninger og staten må gi kommunene økonomisk forutsigbarhet.

Mennesker som kommer til Norge må både inkluderes i fellesskapet og gis mulighet til å bidra. Arbeidstillatelser må komme raskt på plass. Det bør lages ordninger som er enkle for folk til å kunne bidra inn i den prekære situasjonen. KrF vil oppfordre landets kommuner til å opprette en fadderordning i lys av flyktningsituasjonen vi har nå. Ordningen skal være midlertidig og som kan vurderes å videreføres etter flyktningsituasjonen.

Fadderordningen går ut på at husstander i Norge kan melde inn ønske om å være fadder for en flyktning eller en flyktningfamilie. Fadderen inviterer flyktningen med på en aktivitet en eller flere ganger i løpet av en måned. Kostnaden ved å organisere og gjennomføre fadderordningen kan dekkes av integreringstilskuddet som kommunene mottar. 

En oppfordrer kommuner til å samarbeide med frivillige lag og organisasjoner, både der det allerede eksisterer et tilbud, men også der kommunene skal opprette dette. 

Mange lokalsamfunn ønsker at det bosettes flyktninger i spredtbygde områder. Et dårlig kollektivtilbud er flere steder et hinder for dette. Derfor mener KrF at det må etableres en nasjonal tilskuddsordning for de kommuner som vil tilrettelegge for dette.

KrF vil:

  • at Norge tar imot minst 100 000 ukrainske flyktninger
  • at kommunene oppfordres til å opprette en fadderordning for flyktninger i lys av ukraina-situasjonen
  • at det etableres en nasjonal tilskuddsordning for kollektivløsninger i kommuner som ønsker spredt bosetting
  • At det kommer en tilleggsutlysning fra IMDI om økte midler til frivillige organisasjoner som driver integreringsarbeid. Disse midlene må gjøres tilgjengelige i alle landets kommuner