Kompetanse løser klimakrisen

KrF vil ta vare på jorda for de som kommer etter! Vi må
sammen finne smarte løsninger for å få til en grønn
omstilling.

Foto: Unsplash

Rogaland har verdens beste forutsetning for å lykkes i den grønne omstillingen. Den høye kompetansen vårt fylke har innen olje, gass, offshore, sjøfart og prosessindustri gjør at Rogalands rolle blir avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet. Gjennom tilrettelegging for disse miljøene vil vi bidra til å utvikle løsninger ikke bare for vår, men for hele verdens klimautfordring.

Kompetanse fra Rogaland er nøkkelen

Bare i Rogaland finner vi 74.200 arbeidsplasser knyttet opp til olje- og gassnæringen og ser vi på hele landet ser vi at det sysselsettes det over 200.000 mennesker innen næringen. Det investeres nær fem ganger så mye i olje og gass som i all annen norsk industri i til sammen. Olje- og gassnæringen står for nær en fjerdedel av all verdiskaping i vårt fylke. Vi i Rogaland KrF vil jobbe for å bevare disse viktige arbeidsplassene og den viktige kompetansen fra næringen. Kompetansen i Rogaland er nøkkelen for utvikling av en bærekraftig industri bygget på FN sine bærekraftsmål.

Selskaper i front

Mange selskaper bruker teknologien fra olje- og gassnæringen som inspirasjon for å få til det grønne skiftet innen både havvind, solenergi og arbeid med reduksjon av CO2 utslipp. De vil med sin teknologi være i fremste linje i det videre arbeidet med mot det grønne skiftet

Kompetansen i Rogaland er nøkkelen for utvikling av en bærekraftig industri bygget på FN sine bærekraftsmål.

Gjennom det arbeidet som blir gjort kan vi se lyst på både gjennomføring av det grønne skiftet og næringsutviklingen i vår region. Vi i Rogaland KrF er opptatt at kompetanse ikke må avvikle. Den må heller stimuleres videre i nye retninger gjennom bl.a. en skattlegging som gjøre det lønnsomt å investere i miljøvennlige løsninger. På denne måten får Rogaland en unik mulighet til å utvide en lederrolle inn mot det grønne skiftet.

Hele verden vil være tjent med at kloke hoder i vårt fylke og vårt land fortsetter denne utviklingen. Denne utviklingen vil vi i Rogaland KrF heie på.