Regjeringen har glemt de eldre

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 er investeringstilskudd for bygging av sykehjemsplasser i kommunene fjernet. Leder i KrF, Olaug Bollestad, reagerer på fjerningen, hun kaller det uansvarlig: 

I en tid hvor flere lever lenger og andelen eldre i samfunnet vårt øker, må også omsorgs- og helsetjenestene bygges ut i takt med utviklingen. Bare slik sikrer vi eldre en trygg alderdom med tjenester tilpasset den enkelte, sier hun.

Frykter bråstopp

Dette kuttet gjør at nye sykehjem og omsorgsboliger må bygges uten tilskudd fra neste år. KrF peker på at dette er det ikke alle kommuner som har råd til, og frykter bråstopp i byggingen. 

Kommunene har behov for å planlegge langsiktig på dette området. Derfor har investeringstilskuddet vært helt avgjørende. Å plutselig fjerne dette tilskuddet stiller kommunene i en enormt uforutsigbar situasjon. Bygging av sykehjemsplasser blir dermed mye dyrere, og når flere kommuner ikke vil klare å bære en slik økt investeringskostnad, kan dette i verste fall bety full stopp i byggingen, sier Bollestad. 

Hun utdyper:

Dette vil igjen gå utover sykehuskapasitet. Pasienter blir liggende ferdigbehandlet på sykehus og opptar plass som andre skulle hatt. 

Et stramt budsjett forsvarer ikke kutt i eldreomsorgen

KrF-lederen mener det er tydelig at vi har å gjøre med en regjering som ser ut til å ha glemt de eldre og ramser opp en rekke grep hun reagerer på.

De velger å legge ned eldreombudet. De gir ikke en krone til nye sykehjemsplasser. Heller ingen økning i minstepensjonen. Det er dessverre også de eldre som rammes hardest når regjeringen øker prisen på blå resept, samtidig som frikortgrensen øker

For KrF er disse enkeltgrepene, og summen av dem, rett og slett uakseptable. At regjeringen på toppen av det hele forsvarer  eldrekuttene med behovet for et «stramt» budsjett, er ikke til å fatte! Et stramt budsjett forsvarer ikke kutt i eldreomsorgen, sier hun.   

Bollestad uttrykker bekymring over fremtidens helse- og omsorgstilbud. 

Helsevesenet er allerede under et stort press. Alle eldre fortjener sin fastlege, sin gode og trygge omsorgstjeneste, og et eldreombud som taler deres sak. Derfor er det sørgelig å se at dette ikke prioriteres av regjeringen, avlsutter hun.