Barnefamiliene er taperne i Støre-regjeringens budsjett

I dag la Støre-regjeringen frem sitt forslag til budsjett for 2022 i Stortinget. KrFs finanspolitiske talsperson, Kjell Ingolf Ropstad mener budsjettet rammer familier med dårlig råd hardest.

Ropstad møtte pressen i Vandrehallen på Stortinget for å kommentere Støre-regjeringens forslag til budsjett

Regjeringen skroter fritidskortet

Jeg er svært skuffet over at regjeringen velger å ta fritidskortet fra barna, og at den kutter i kontantstøtten og foreldrefradraget. Kuttene svekker familienes valgfrihet og rammer dem som har dårlig råd hardest.

Regjeringens kutt rammer også eldre som trenger trygge boliger, friskoler, en rekke ideelle formål og bistand til verdens fattige. Jeg er skuffet over SP, sier Kjell Ingolf Ropstad, KrFs finanspolitiske talsperson.

Det er merkelig at en regjering som sier at den prioriterer vanlige folk, velger å avvikle fritidskortet fra neste år. Fritidskortet på 2000 kroner betyr mest for de barna som lever i familier med lave eller vanlige inntekter. Jeg er redd mange barn nå ikke får mulighet til å delta på korps eller fotball. Det gjør meg trist, sier Ropstad.

Regjeringen har sviktet i familiepolitikken, sier Ropstad.

Rammer familiene

Jeg er også skuffet over at kontantstøtten kuttes i måneden man får barnehageplass. Kuttet svekker forutsigbarheten for familiene, fordi det ofte er usikkert når man får barnehagetilbud, og endringen vil være byråkratisk å praktisere, sier Ropstad

På toppen av dette, kutter regjeringen i samlivstiltak og dropper forslaget om økt foreldrefradrag, som ville gitt størst lettelse til de barnefamiliene med dårligst råd. Regjeringen har sviktet i familiepolitikken, sier Ropstad.

Fjerner tilskudd til trygghetsboliger

Det er også overraskende at regjeringen velger å fjerne tilskuddet til trygghetsboliger for eldre i distriktene. Tilskuddet kunne ha bidratt til at eldre ville ha blitt boende hjemme og levd selvstendige liv lenger. Regjeringen fjerner også forslaget om «distriktshubs», som ville ha gitt arbeidstakere som vil ta med seg jobben fra byen til bygda, mulighet til å bli en del av lokale arbeidsfellesskap, sier Ropstad. 

Svikter ideell sektor

Regjeringen foreslår en rekke kutt i ikke-statlig sektor: Kutt i kapitaltilskuddet til friskoler, kutt for private barnehager, fjerning av tilskuddet til private kirkebygg som bedehus og forsamlingslokaler og halvering av ordningen med skattefradrag for gaver til frivillige formål. Jeg er overrasket og skuffet over Sps manglende evne og vilje til å stå opp for ideell sektor, sier Ropstad.

Mest av alt er jeg er skuffet over mange av inndekningsforslagene, som rammer familienes valgfrihet, eldre som trenger trygge boliger og en rekke ideelle formål. Bistanden til verdens fattige kuttes med hele 750 mill. kroner!

Budsjettforslaget har mange bevilgninger til saker KrF kan være enige i. Jeg er spesielt glad for at regjeringen foreslår å reversere taxfree-endringen fra 2014, slik at man ikke lenger kan veksle inn kvoten for tobakk i vin eller øl. Samtidig brukes store penger på et lite målrettet tiltak som redusert elavgift, som gir de største lettelsene til de som har store hus og hytter med varmekabler i oppkjørselen, sier Ropstad

Mest av alt er jeg er skuffet over mange av inndekningsforslagene, som rammer familienes valgfrihet, eldre som trenger trygge boliger og en rekke ideelle formål. Bistanden til verdens fattige kuttes med hele 750 mill. kroner, sier Ropstad.

Budsjettet som Solberg-regjeringen la frem hadde bedre prioriteringer. Vi hjalp de som ble rammet av krisen og la til rette for nye og grønne jobber, uten å øke skattene for næringslivet så kraftig som regjeringen gjør. Vi prioriterte barns oppvekst og bedre eldreomsorg, avslutter Ropstad.