Fastlegekrisen er først og fremst en pasientkrise

235.000 mennesker i Norge står i fare for å miste sin fastlege. For de eldre blant oss representerer fastlegen en trygghet i alderdommen, denne tryggheten er skjør. Regjeringen setter ned utvalg, mens alarmen om fastlegene har gått for lengst. Nå ser vi resultatet, Norge står overfor en pasientkrise.

Fastlegekrisen og fastlegemangel har lenge vært et hett tema i den politiske debatten. Ferske tall viser at situasjonen har vært kraftig undervurdert og at situasjonen er mer kritisk enn forventet. Per i dag står 235.000 mennesker i Norge uten fastlege, det er hver 24. nordmann. 

Krisen påvirker de pasientene som trenger kontinuerlig oppfølging mest, det er den syke, og ofte eldre, som mister “navet” i livet sitt, sier hun.

Fastlege gir trygghet

Olaug Bollestad, helsepolitisk talsperson i KrF, slår alarm på vegne av pasientene. Hun er særlig bekymret for at krisen rammer den eldre delen av befolkningen hardest. 

Vi står overfor store utfordringer med fastlegemangel i nesten hele landet. Fastlegekrisen er først og fremst en pasientkrise. Jeg er bekymret for de som er litt eldre, som har behov for den tryggheten fastlegen er, sier Bollestad.

Hun legger til

En ung og frisk person, vil ikke oppleve fastlegemangel som en krise. Er du derimot en aldrende mann eller kvinne, er fastlegen et ekstremt viktig nav i livet og hverdagen din. Å ha en fastlege er det samme som å ha trygghet 

 Et skjørt helsevesen – et spørsmål om tid

I Norge har du som enkeltperson rett på en fastlege. En fastlege kan være viktig ved at man har en lege som over tid kjenner deg, kjenner historien din og kan se hele bildet. Tilgangen på fastlege er ikke bare viktig for trygghet, men også for helse. Forskning viser at sannsynligheten for å dø er 25% mindre enn om man har hatt den samme fastlegen i ett år eller mindre. Behovet for andre helsetjenester reduseres også for hvert år man har hatt samme fastlege.  

Helsevesenet vårt er skjørt, og noe er i ferd med å rakne. Kommunehelsetjenesten er skjør når det ikke er nok fastleger til alle som trenger det, og når ansatte løper beina av seg allerede i dag. Kommunene overbyr hverandre om de få fastlegene som er å få tak i og det hentes inn vikarer fra utlandet for å gi de eldre tryggheten de har krav på. Det krever handling nå dersom vi fortsatt skal ha et helsevesen i hele Norge som står klar for folk når de trenger det, påpeker Bollestad.

Fastlegeordningen er helsetjenestens grunnmur

Fastlegen skal være den første man møter. Mangelen på fastleger gir dermed økt trykk på sykehusene, som igjen har konsekvenser andre steder i helsevesenet. Bollestad ser fastlegekrisen som en del av en større svikt i helsevesenet generelt. 

Fastlegeordningen er helsetjenestens grunnmur, dersom den ikke fungerer tilstrekkelig sitter befolkningen igjen med et langt dårligere helsetilbud, sier hun.

Mener det skyldes manglende politisk vilje

Det er bred politisk enighet om at fastlegemangelen er en krise. Ifølge Bollestad er løsningene på fastlegekrisen er åpenbare, noe hun mener beviser at regjeringens passivitet først og fremst skyldes mangel på politisk vilje. 

Vi vet hva som trengs for å begynne å sikre fastlegeordningen, og det er ikke tid til å vente på enda et utvalg som regjeringen nå gjør

Olaug Bollestad

Bollestad er tydelig på hva hun mener bør være de første stegene:

Det er helt meningsløst at ferdig utdannede leger går ledige slik de gjør i dag. Det må legges til rette for at flere av dem som står i kø for å bli LIS1 lege kan ansettes. Så trenger vi økt basistilskudd for å sikre bedre arbeidsvilkår for legene, sier hun.  

Bollestad tror også noe av løsningen kan ligge i tverrfaglige team, slik som primærhelseteamene var, og at helsepersonell og det offentlige helsevesenet må bli en mer attraktiv arbeidsgiver. 

Regjeringen er passiv og står og ser på at systemet rundt pasientene stadig blir mer og mer skjørt. jeg forventer at det kommer sterke tiltak for å bidra til løsninger i budsjettet om en måned, sier Bollestad som også er skuffet over at det ikke kom friske midler til fastlegeordningen ved revidert nasjonalbudsjett i mai, sier hun. 

Nå krever KrF-lederen handling fra regjeringen

Skal folk føle seg trygge på at de har en fastlege, krever det at regjeringen leverer et god budsjett for fastlegene. Til syvende og sist er det jo regjeringens ansvar å løse fastlegekrisen, avslutter hun.