Folk må velge mellom strøm og mat – KrF krever handling

KrF med bønn til regjeringens budsjettforslag: Dere kan unngå ulikhetskrise i Norge ved å øke barnetrygden og gi husholdningene en bedre strømstøtte.

400.000 norske husholdninger sliter økonomisk

Ny rapport viser at 400.000 norske husholdninger sliter økonomisk eller har alvorlige økonomiske problemer. Dette er en dobling fra forrige år.

Rapporten peker på at det mange står i et reelt valg mellom mat og strøm. 1 av 6 husholdninger må enten spare inn på mat for å få råd til strømregningen eller kuttet strømforbruket for å få råd til mat. Det er lavinntektshusholdninger som er hardest rammet, deretter barnefamilier og familier med alvorlig syke.

Barnetrygden fungerer

Leder i KrF, Olaug Bollestad, peker på at økningen i familier med økonomiske problemer er et resultat av manglende politisk vilje fra regjeringen til å ta de grepene som monner mest. Hun har klare forventninger inn mot statsbudsjettet og peker på løsninger som økt barnetrygd som en måte å møte familienes behov.

Barnetrygden viser seg å fungere. Antallet fattige barn har ikke økt etter økningen ble innført. At KrF fikk gjennomslag for å øke barnetrygden er jeg veldig stolt over, sier Bollestad.

Antallet lavinntektsfamilier i Norge har økt siden 2011. I 2019 flatet kurven ut, og i 2021 sank den for første gang med 0.1%. Økonomer mener økningen i barnetrygd trolig er grunnen.

Styrer mot ulikhetskrise

Regjeringen styrer mot en ulikhetskrise. Dette kan snu dersom de prioriterer de store grepene for familienes økonomi som økt barnetrygd og en bedre strømstøtte, sier KrF-lederen

Hun utdyper:

Familiene presses nå fra alle kanter. Det haster å innføre tiltak som kan hjelpe dem med minst. Vi vet at barnetrygden er treffsikker, den vil ta en direkte del av byrden for husholdningene.

Bollestad er overrasket over at regjeringen ikke gjorde noe med barnetrygden i fjor, men innrømmer at hun har lite håp om at de nå kommer til å gjøre noe.

Det er dessverre ingenting som tyder på at regjeringen kommer til å øke barnetrygden i budsjettet som legges frem nå. Men jeg håper jeg tar feil, avslutter hun.