KrF vil gi folk hjelp med levekostnadene

KrF vil prioritere betydelige midler i salderingen av statsbudsjettet for inneværende år til folk som sliter økonomisk nå i desember.

Finanspolitisk talsperson i KrF, Kjell Ingolf Ropstad, peker på at Norge tjener store summer på de høye energiprisene, men likevel gjør AP, SP og SV lite for å dempe levekostnadskrisen for folk. Derfor vil han for årets siste måned forsterke strømstøtten, øke barnetrygden, øke utbetalingen til enslige minstepensjonister og styrke tiltak i regi av menigheter og frivillige organisasjoner. 

Økt barnetrygd

Ropstad er oppgitt over hvor lite regjeringen er villig til å gjøre for alle som sliter økonomisk som følge av de kraftig økte levekostnadene. 

– Vi vet at så mange som 400 000 norske husstander (lenke til rapport) sliter med å få økonomien til å gå opp. Det er nesten ikke til å tro at regjeringen fortsatt ikke innser alvoret. Dette rammer familier med helt vanlige inntekter, men som alltid er det de med minst som rammes hardest, sier han. 

Ropstad peker på barnetrygden som det mest treffsikre enkelttiltaket for å motvirke barnefattigdom og trygge økonomien til barnefamiliene.

– Barnetrygden fungerer. Derfor vil vi nå i desember øke den til 2000 kr per barn under seks år og 1375 kr for barn over seks år. Det er veldig spesielt at regjeringen og SV i denne situasjonen ikke har økt barnetrygden kraftig, sier han. 

Forsterket strømstøtte

KrF foreslår en forsterket strømstøtte på 100 pst. kompensasjon for strømpriser over 50 øre per kWt for husholdningene i desember. 

– Igjen blir vi varslet om nye strømprisrekorder. I Norge er strøm et nødvendighetsgode, som vi alle trenger. Det skulle derfor bare mangle at man fra politisk hold gjorde mer for å dempe de sterke usosiale utslagene som høye strømpriser gir. Vi kan ikke ha det slik at folk fryser til jul!

Mer til enslige minstepensjonister

KrF foreslår å gi 4000 kr ekstra i pensjon i desember til enslige minstepensjonister. 

– Enslige minstepensjonister har klart dårligst råd blant de eldre og mange av disse rammes hardt av bl.a. økte strømpriser.  For mange av disse er det ikke andre alternativer enn å skru varmen ned når strømprisene går opp. Det kan gå på liv og helse løs, fordi eldre mennesker har et helsemessig behov for høyere temperatur enn unge, sier Ropstad.

Tiltak i regi av menigheter og frivillige organisasjoner

Ropstad trekker frem behovet for tiltak som treffer dem som har aller minst, han viser til at denne gruppen er voksende og at det nå er rekordmange som står i kø for matutdeling. KrF støtter forslaget fra regjeringspartiene og SV om å øke sosialhjelpen i desember, men foreslår i tillegg å styrke tiltak i regi av menigheter og frivillige organisasjoner: 

– Vi vil gi mer til matsentralene og doble tilskuddene til både inkludering for barn og fattigdomstiltak i regi av trossamfunn, forklarer Ropstad.