Dette er KrFs forslag om forbedret strømstøtte

Når det offentlige håver inn milliarder av ekstrainntekter, mener KrF det er rimelig å betale tilbake forbrukere og bedrifter som sliter kraftig nå. Kjell Ingolf Ropstad, energipolitisk talsperson i KrF, mener regjeringen har vært bakpå og handlingslammet og at strømkrisen må sees i sammenheng med stigende priser på flere kanter.

Situasjonen slik den er nå, er uholdbar. Vi ser jo at selv med den nåværende såkalte strømstøtten, så er det veldig, veldig mange som sliter

Kjell Ingolf Ropstad, energipolitisk talsperson (KrF)

En altfor passiv regjering

KrF er misfornøyde med regjeringens tiltak og mener regjeringen burde ha kommet med en langt bedre strømstøtteorning. Ropstad mener det bare skulle mangle at staten tar mer kontroll: 

En slik radikal prisstigning må man gjøre noe med hvis man har mulighet. Norge får milliarder i ekstrainntekter. Da er det bare uforståelig at ikke staten og det offentlige gjør mer for å få kontroll, sier han. 

Norge er tuftet på billig kraft

KrF begrunner sitt strømstøtteforslag i nødvendigheten av billig strøm. Strøm er et fellesgode, på lik linje med mange andre nødvendigheter. Det er politisk bestemt at det norske folk skal bruke strøm til å varme opp husene sine. Når vi ikke har andre fullgode alternativer må politikerne også sørge for at det er mulig å bruke strøm som varmekilde fremover uten at regningen blir urimelig høy. KrFs forslag vil også bidra til å utjevne de urettferdige geografiske forskjellene i dagens strømpriser.  

KrF mener:

  • Staten må dekke 100% strømstøtte til forbrukerne på alt over 50 øre kwh  
  • Strømstøtten er en tilbakebetaling til folk basert på de enorme summene staten og kraftselskapene tjener på høye strømpriser  

KrFs forslag er en forbedret støtteordning

Regjeringens strømstøtte gir 90% kompensasjon for strøm over 70 øre kWh. KrF mener dette ikke er tilstrekkelig og foreslår en forsterket strømstøtte på 100% kompensasjon fra 50 øre kWh. Strømstøtten er en tilbakebetaling til folk basert på de enorme summene staten og kraftselskapene tjener på høye strømpriser. Med regjeringens strømstøtte vil man med en strømpris på 7kr kWh måtte betale tre ganger så mye som med KrFs strømstøtte.  

Om staten tar hele regningen over 50 øre, vil det for vanlige folk vil støtten i realiteten oppleves som en makspris på strøm, sier Ropstad. Som også mener staten virkelig må bruke denne situasjonen til å styrke ENØK-tiltakene.

På spørsmål om hvorfor han mener en bedre strømstøtte er nødvendig er Ropstad tydelig: 

Nordmenn har ulike forutsetninger og ulik økonomisk trygghet til å takle en prisøkning som dette, avhengig av hvilke økonomisk trygghet man hadde i utgangspunktet. Realiteten er at det er akkurat dette som gjør at endene ikke lengre møtes. For noen utgjør et par ekstra tusen kroner i måneden faktisk en stor forskjell, forklarer han.

Han utdyper:

En forbedret strømstøtteordning handler ikke om å finansiere overforbruk. Selv etter strømstøtte kan forbrukerne måtte betale over 1 krone per kWh etter avgifter og nettleie er regnet med. Vi ser allerede i dag at folk dusjer kortere og sparer strøm der de kan, men noe strøm må en husstand faktisk ha for å fungere.

Om familiers økonomi blir for trang vil de heller ikke ha mulighet til å redusere eget strømforbruk ved å kjøpe varmepumper eller etterisolere. Dette er kostbare enkelttiltak, men med en sterkere strømstøtteordning vil flere ha råd til å gjøre disse investeringene og dermed redusere strømforbruket. Sammen med f.eks mulighet til rentefrie lån gjennom Husbanken i tillegg til bedre støtteordninger for ENØK kan man både få spart men også få produsert mer kraft

Ulike maksprisforslag blant partiene  

Det er flere partier som bruker ordet “makspris” for sine forslag. Noen partier ønsker å sette et tak for hva en produsent kan selge strøm for. Dette skiller seg fra KrFs forslag som handler om å sette en makspris på hva forbrukeren skal måtte betale for strøm. 

Rødt`s makspris vil for eksempel sette et tak på hva man skal kunne selge strøm for. De vil si at ingen produsent vil kunne ta mer enn 35 øre kWh for strøm. Dette er ikke KrFs forslag, en slik løsning kan legge store utfordringer på markedet. KrFs forslag dreier seg altså om tilbakebetaling, ikke å sette et pristak for produsenten, sier Ropstad. 

Strømstøtte demper prisvekst   

Enkelte hevder at forsterket strømstøtte vil bidra til økt renteheving og større press i økonomien. KrF viser til tall fra SSB og Finansdepartementet peker på det motsatte

Strømstøtten viser seg nemlig å redusere prisveksten. Dagens strømstøtte reduserte prisveksten til 6,8%, men uten ville den vært på 8,9%. Med KrFs nivå på strømstøtte vil den reduseres igjen til ytterligere 6,0%, forklarer han.