Familie og oppvekst

KrF vil gi barnefamiliene et langt større rom til å forme sin egen hverdag.

Familier er forskjellige, og barn er forskjellige. De har ulike hverdager, varierende økonomi og forskjellige behov. Beslutninger tas derfor best rundt familiens kjøkkenbord, og ikke av politikere rundt kongens bord.

En moderne familiepolitikk gir familiene det de ønsker: Mer tid sammen, og gode og fleksible støtteordninger. Det krever også et arbeidsliv som vet at familien er viktig og som legger til rette for at de gode tingene: at familie og jobb kan kombineres. KrF er garantisten for mer valgfrihet og en styrket familieøkonomi.

Levekostnadene for familiene har økt betydelig, og flere familier som tidligere har hatt grei økonomi, sliter nå med å få endene til å møtes. KrF vil styrke familiens økonomi gjennom økt barnetrygd, gjeninnføre fritidskortet, øke engangsstønaden og sørge for at støtteordninger som strømstøtte treffer familiens behov målrettet og effektivt når det er behov for det.

Tid til det viktigste!

Les hele vårt program som vi går til valg på her