Kontantstøtte

KrF mener at foreldre er fullt ut i stand til å gjøre gode valg for sine barn og sin familie. Barn er forskjellige, og familier er forskjellige. Noen barn er ikke klare for å begynne i barnehagen i det de fyller ett år, og har godt av litt mer tid hjemme med foreldrene sine. Derfor må vi ha velferdsordninger som gjør at folk har en reell mulighet til å velge løsninger som faktisk passer deres situasjon. Kontantstøtten sikrer småbarnsfamilier større valgfrihet i hvordan de vil organisere omsorgen for egne barn.

Støre-regjeringen angriper valgfriheten til familiene når de nå kutter i kontantstøtten.. Dette vil gjøre det vanskeligere for de som ønsker å ha barna hjemme litt lengre før de begynner å barnehagen. KrF mener at familiene selv vet best og ønsker å legge til rette for reell valgfrihet.

KrF vil:

  • Være en garantist for kontantstøtten og familiens valgfrihet.

Les mer om KrFs gode familiepolitikk i stortingsprogrammet vårt her.