Politisk program

Politisk program for 2021-2025

Prinsipprogrammet

Prinsipprogrammet er KrFs verdigrunnlag og ideologi, og er siste kapittel i Stortingsprogrammet. Det tas opp på landsmøtet hvert fjerde år, og krever 2/3 flertall for endring. Det innledes slik: KrF bygger sin politikk på den kristendemokratiske ideologi. Vårt verdigrunnlag er hentet fra Bibelen, den kristne kulturarven og grunnleggende menneskerettigheter og har sin forankring i det kristne menneskesynet, nestekjærligheten og forvalteransvaret. Les hele her:

Politisk program for 2017-2021

Her kan du laste ned politisk program for 2017-2021

Les mer om arbeidet med nytt partiprogram for 2025-2029 her.

Politisk program