Programkomiteen er i gang med arbeidet

– Jeg gleder meg til å ta fatt på dette viktige arbeidet! Nå skal vi utvikle ny politikk for de utfordringene vi ser. En urolig verden i endring trenger kanskje andre løsninger enn de vi har hatt før. Jeg håper hele laget blir med på verkstedet og kommer med sine tanker, sier leder for komiteen Dag Inge Ulstein.  

Dag Inge Ulstein smiler
Nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein. Foto: Kristianne Marøy

Programkomiteen for stortingsprogrammet 2025-2029 er nå i gang med arbeidet sitt.  

Komiteen startet prosessen med å innhente innspill fra både partiorganisasjonen og andre aktører.  

Komiteen består av:  

 • Dag Inge Ulstein (leder, dag-inge.ulstein@stortinget.no)
 • Majen Helen Sævik 
 • Håkon Pettersen  
 • Rode Margrethe Hegstad  
 • Ingrid Eiane Setvik 
 • Monica Kleffelgård Hartviksen 
 • Jonas Andersen Sayed  
 • Erik Rønhøvde (KrFU) 
 • Renate Giske (KrF Kvinner)  
 • Kjell Ingolf Ropstad (Stortingsgruppen)  

Mathea Fjukstad Hansen er sekretær for komiteen (mathea.fjukstad.hansen@stortinget.no).  

Innspill til komiteen eller forslag til ny politikk kan sendes til program@krf.no.  

Prosess og foreløpig fremdrift for programarbeidet:  

Desember 2023 

 • Informasjon om generell innspillsrunde sendes til partiet, organisasjoner og institusjoner  

Februar 2024  

 • 28.02: Frist for generell innspillsrunde til partiet, organisasjoner og institusjoner  

Mai 2024 

 • Frist for overlevering fra gruppene til programkomiteen  

November 2024  

 • Nytt programutkast lanseres  

Februar 2025 

 • Frist for innsending av endringsforslag  

Mars 2025  

 • Landsstyret behandler innkomne endringsforslag 

April 2025  

 • Landsmøtet behandler programmet