Barnetrygd

Barnetrygden er det mest effektive og målrettede virkemiddelet for å styrke familienes økonomi og valgfrihet og redusere andelen fattige barn. Barnetrygden utjevner forskjeller, fordi beløpet er likt for alle og dermed betyr mest for de som har minst. Forskning tyder på at barn i fattige familier får en bedre utvikling, som styrker deres muligheter for læring og god helse senere i livet, dersom familien får økt inntekt. Dette gjelder særlig hvis økningen kommer i de første, viktige leveårene. 

Barnetrygden sto urørt i 20 år og tapte seg kraftig i realverdi som barnefamilienes viktigste støtteordning, før KrF fikk gjennomslag for å øke den med hele 8200 kroner i året per barn under seks år og med 1000 kroner for barn over seks år.

Dette merker barnefamiliene, og det merkes i fattigdomsstatistikken. Etter mange år med til dels kraftig vekst i andelen fattige barn, var det i 2021 for første gang på ti år en nedgang i andelen fattige barn. Andelen falt fra 11,7 pst. i 2020 til 11,3 pst. i 2021. Altså om lag 4300 færre fattige barn, mye takket være økt barnetrygd, ifølge SSB.

Vi ønsker å øke barnetrygden ytterligere. Det vil være et viktig tiltak for å styrke barnefamilienes økonomiske situasjon. I denne tiden, med økende priser, vil det være spesielt viktig.

KrF vil:

  • Styrke barnetrygden, slik at den løftes til 2000 kroner per måned for barn mellom 0-6 år, og til 1500 kroner per måned for de mellom 6-18 år.