Fritidskort

Alt for mange barn har ikke mulighet til å delta på fritidsaktiviteter, fordi det blir for dyrt for familien. Det vil KrF gjøre noe med. Økonomien skal ikke stå i veien for at barn kan være en del av felleskapet og oppleve mestring og inkludering. Derfor ønsker vi å innføre et fritidskort som gjør at alle barn skal kunne ha mulighet til å delta på en fritidsaktivitet, uavhengig av hva foreldrene tjener.

I dag vet vi at over 100 000 barn får ikke delta på fritidsaktiviteter fordi det er for dyrt. Dette vil vi gjøre noe med. Det å satse på barna er viktig for det enkelte menneske, for familiene, men også for samfunnet som helhet. Ingen barn skal måtte stå på sidelinjen under treningen, fordi familieøkonomien ikke strekker til.

KrF vil.

  • Innføre et fritidskort som en universell ordning for alle barn mellom 6 og 18 år.
  • At fritidskortet dekker deltakeravgift på en fritidsaktivitet på inntil 2500 kroner per barn.
  • Legge til rette for at kommuner og privat næringsliv skal kunne bidra til å øke fritidskortet for barn i sin egen kommune.

 Du kan lese mer om KrFs engasjement for barn i lavinntektsfamilier i vårt program.