Mindre skjermbruk

Verden og hverdagen har blitt digital. Dette gir oss mange positive muligheter, men har også åpnet døren for digitalt utenforskap, mobbing og forverring av psykisk uhelse blant ungdom. Derfor ønsker KrF tydelige grep – til det beste for barn og unge.

Depresjon og angst blant unge har økt kraftig de siste drøyt ti årene i Norge og en rekke andre land. Vi ser også at flere unge opplever å bli utsatt for overgrep på nett.

Forskningen blir tydeligere og tydeligere på at det er en klar sammenheng mellom barn- og unges psykiske uhelse og den kraftige veksten i unges bruk av sosiale medier.

KrF er opptatt av at alle barn skal ha en god og trygg oppvekst. Derfor er dette en trend vi må jobbe aktivt for å snu. Sosiale medier knytter mennesker sammen og gir bekreftelse, men også mulighet for utestengelse, digital mobbing, svekket konsentrasjonsevne og forsterket psykisk uhelse.

KrF vil:

  • Ha en aldersgrense på sosiale medier på 13 år, som følges opp med krav om registrering og innlogging med MinID eller annen verifiserbar løsning, slik at aldersgrensen blir reell og mulig å håndheve.
  • Ha krav om foreldresamtykke for barn under 16 år som vil åpne kontoer på sosiale medier.
  • Forby at sosiale medier bruker barns personlige informasjon til å gi dem anbefalinger av innhold eller reklame.
  • Innføre foreldrekontroll som standard på alle mobiltelefoner, nettbrett og datamaskiner som selges i Norge.