Engangsstønad

Dersom en ikke har en høy nok inntekt, vil en ikke ha rett til foreldrepermisjon. Istedenfor vil man få engangsstønad.

KrF vil:

  • Gi alle foreldre en rett til permisjon ved å erstatte engangsstønaden og innføre rett på foreldrepermisjon til alle. Minstenivå skal være på 237 000 kroner, altså to ganger grunnbeløpet i folketrygden.