Barnas budsjett!

– Et budsjett KrF er med på skal selvsagt være et budsjett for de som trenger det aller mest! sier finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug.

Tore Storehaug
– Barn som vokser opp i fattigdom fratas muligheter andre barn har. KrF har alltid vært opptatt av å bekjempe barnefattigdom. Å kunne gjøre noe med dette, var en av KrFs viktigste motivasjon for å gå inn i regjering. Nå er det blitt lagt frem et budsjett som virkelig vil ha positiv betydning på lommeboka til de som trenger det mest, sier Tore Storehaug.

Økning i barnetrygden

Barnetrygden øker igjen med 3.600 kroner for barn opp til 6 år. Denne økningen trer i kraft til neste år. Siden KrF gikk i regjering har barnetrygden økt med 8200 kroner for denne aldersgruppen.

– Barnetrygden sto urørt i 20 år, helt til KrF ble en del av regjeringen og fikk gjennomslag for å øke den. Det å øke barnetrygden er et viktig grep for å styrke barnefamilienes økonomi og bekjempe barnefattigdom, sier Storehaug.

Les mer om KrF-gjennomslaget her: https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/bn559g/smaabarnsfar-ropstad-tjener-paa-egen-politikk-barnetrygden-oekes-med-3600-kroner

Styrker økonomien til nybakte foreldre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger

Økonomi skal ikke være et hinder for å få barn. Studenter og andre som ikke har tjent opp rett til foreldrepenger vil nå få 90.600 i engangsstønad, altså en utbetaling alle uten opptjent rett til foreldrepenger får. I 2013, da KrF begynte å forhandle om budsjett med Solberg-regjeringen var denne på omtrent 35 000. Dette er altså en økning på hele 55 6000 kroner!

Les mer om engangsstønaden her: https://krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/na-oker-engangsstonaden/

 Billigere SFO

Mange elever er forhindret fra å delta på skolefritidsordninger på grunn av for høye satser. Dette gjør KrF i regjering noe med. I budsjettet foreslår regjeringen 157,7 millioner kroner til å reduseres SFO-satser for familier med lav inntekt.

I statsbudsjettet som ble lagt frem i fjor, ble det innført redusert foreldrebetaling i SFO ved offentlige skoler på 1.-2. trinn. Ordningen innebærer at foreldrebetalingen maksimalt skal utgjøre 6 prosent. av den samlede inntekten til familien per barn i SFO. Samtidig ble det innført gratis SFO for elever på 5.-7. trinn med spesielle behov.

Trygge familier gir trygge barn

Engangsstønad og barnetrygd bidrar til økt økonomisk trygghet for familiene i barnets første, viktige leveår.

 – For fattige familier kan økt inntekt bidra til å bedre barnas ferdigheter. Dette kan være spesielt viktig hvis inntekten økes i barnas tidligste leveår, kanskje fordi foreldrene opplever mindre stress. Derfor er økt engangsstønad og økt barnetrygd for de minste så viktig. Det handler om å skape trygge barn med et godt grunnlag for resten av livet, sier Storehaug.     

Les hva partileder Kjell Ingolf Ropstad sier om budsjettet her: https://krf.no/nyheter/nyheter-fra-krf/et-statsbudsjett-med-tydelig-krf-avtrykk/

Alle skal kunne delta i fritidsaktiviteter

– Samtidig jobber vi videre for at flere skal få tilgang på fritidskortet, som skal sikre barn og unge mellom 6 og 18 år tilgang på fritidsaktiviteter. Slike aktiviteter er ofte store poster på budsjettet for familiene. For de som har minst, kan det bety at barna ikke får delta på fritidsaktiviteter. Det kan holde barna utenfor viktige sosiale fellesskap. Sånn skal det ikke være! avslutter Storehaug.