Lokallag

Ved utgangen av 2022 hadde Vestland KrF 2705 medlemmar. Det er 32 aktive KrF-lokallag i Vestland fylke, samt 5 bydelslag under Bergen KrF.