Bergen KrF

KrF i bystyre og byråd 2019-2023

Foto: Ole Stian Jørgensen
Gruppeleder Håkon Pettersen og helsebyråd Beate Husa. Foto: Ole Stian Jørgensen

Bystyresiden

Håkon Pettersen og Joel Ystebø sitter i bystyret for KrF i Bergen.

Håkon Pettersen er gruppeleder for bystyregruppen til KrF. Han har tidligere vært byråd for finans, innovasjon og eiendom i Bergen, og jobbet som politisk rådgiver for tidligere finansbyråd Dag Inge Ulstein, og som politisk rådgiver for tidligere helsebyråd Vigdis Anita Gåskjenn. I perioden 2011-2015 var han vararepresentant til bystyre for KrF. Fra 2015-2017 var han nestleder i Tankesmien Skaperkraft. Fra 2012-2015 var han rektor ved Bergen Bibelskole. Han har en mastergrad i pedagogikk med vekt på ledelsen fra Norsk lærerakademi. 

Kontaktinformasjon:

Gruppeleder og bystyrerepresentant Håkon Pettersen
Tlf: 415 16 395
E-post: hakon.pettersen@bergen.kommune.no

Bystyrerepresentant Joel Ystebø
Tlf: 454 54 728
Epost: joel.ystebo@bergen.kommune.no

Politisk rådgiver Eivind Skår
Tlf: 980 37 078
E-post: eivind.skar@bergen.kommune.no

Byrådssiden

Beate Husa er byråd for eldre, helse og frivillighet. Hun har en bachelor i samfunnsøkonomi, og har de siste årene arbeidet som administrasjonsleder i Fyllingsdalen menighet og før det kirkeverge i Sund kommune. Hun har tre barn. Husa har vært leder i utvalg for kultur, idrett og regional utvikling i Hordaland fylkeskommune, og tidligere medlem i fylkestinget i Hordaland. I årene 2011-2015 var hun nestleder i Hordaland KrF. Hun var lokallagsleder i Sund KrF fra 2006 til 2016, og satt i kommunestyre i Sund kommune fra 2007-2017. Hun har også i årene 2015-2019 var medlem i Bjørgvin bispedømmeråd, vært styremedlem i Beredt AS og Beredt kompetanse, og styremedlem i Kystsogevekene.

Jon Olav Økland er politisk rådgiver for Beate Husa på byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Kontaktinformasjon:
Beate Husa, byråd for eldre, helse og frivillighet
E-post: helsebyraden@bergen.kommune.no

Jon Olav Økland, politisk rådgiver for Beate Husa
Tlf: 986 75 840
E-post: jon.okland@bergen.kommune.no