Bergen KrF

Bergen KrF

Per-Erik Gåskjenn, Joel Ystebø og Karianne Fedøy Magnussen


Organisasjonen

Bergen KrF er Kristelig Folkeparti sitt lokallag i Bergen. Bergen KrF arbeider for en varmere, grønnere og rausere by.

Bergen KrF består av bydelslagene Arna, Åsane, Fana & Ytrebygda, Bergenhus og Bergen Vest. Sammen utgjør lederene i bydelslagene Hovedstyret. Hovedstyrets leder velger av Representantskapet Dette er det høyeste organet i Bergen KrF, og består av medlemmer valgt av bydelslagene. Per-Erik Gåskjenn er leder for Bergen KrF. 

Bystyret

Joel Ystebø og Håkon Pettersen sitter i bystyret for KrF i Bergen. 

Joel Ystebø er gruppeleder og representerer KrF i utvalg for helse og sosial.

Håkon Pettersen representerer KrF i utvalg for finans, kultur og næring.