En god by å bli gammel i

I min jobb har jeg de siste årene sett stadig flere slitne pårørende til eldre. Jeg er institusjonssjef på Metodisthjemmet i Bergen, og vet hvilken enormt viktig jobb mange pårørende gjør for sine eldre eller syke. For mange utgjør støtten de får fra pårørende hele forskjellen for et godt liv, og pårørende ønsker å gjøre det de kan for å være til stede for sine nærmeste.

Mange pårørende blir gående i mange år med stadig tyngre omsorgsoppgaver, ofte uten skikkelig avlastning.  Nå er tiden inne for å anerkjenne den store og viktige jobben pårørende gjør.

KrF vil:

  • sikre at pårørende med stort omsorgsansvar får avlastning og tilrettelegging utover dagens omsorgslønnsordning
  • sørge for at pårørende til personer med demens får god og relevant veiledning og støtte
  • styrke oppfølgingen av pårørende til personer med utviklingshemming og utvikle mer fleksible ordninger for foresattes bruk av avlastningsdøgn

KrF vil at Bergen skal være en god by å bli gammel i. Lurer du på hvordan KrF vil få det til? Les mer her.

Karianne F. Magnussen, 2.-kandidat Bergen KrF. Foto: Sharon x Aron