Politisk plattform 2019-2023

Politisk plattform for et byråd i Bergen utgått av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Illustrasjonsfoto: Terje – Stock.adobe.com

Klikk her for å lese den politiske plattformen for 2019-2023 for et byråd i Bergen utgått av Arbeiderpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Venstre og Kristelig Folkeparti: