Vestland KrF

Nyheter

skolebarn

Vestland KrF krev like vilkår for nynorsk og bokmål

Vi vil at ny opplæringslov skal sikre at nynorsk og bokmål er jamstelte og har same tilgang til læremiddel og læringsressursar, både digitalt og på papir, til same tid og same pris. Også kalla «parallellitetskravet».

vindmøller

Vindkraft i verdfull natur

Vestland KrF ber om at all planlegging og bygging i sin heilheit frå areal avsetning til detaljregulering/bygging vert innlemma i plan og bygningsloven

småfly

FOT-ruter er viktig for å styrke næringslivet

Vestland KrF krev at flyrutene frå Stord og Florø kjem inn som FOT ruter i 2024.

Listetopper i Bergeb

KrFs innstilling til bystyret i Bergen

KrFs nominasjonskomite for Bergen har i dag lagt frem sin innstilling av bystyrekandidater til det kommende lokalvalget. Det er en glede og presentere en enstemmig innstilling fra komiteen, sier komiteens leder, Dag Inge Ulstein.

Håkon Pettersen

Nok et smålig kutt fra byrådet

Sykehjemmene våre er allerede strukket på ressurser. Å kutte sykehjemsprestene vil svekke det totale omsorgstilbudet, og gjøre sykehjemmene våre fattigere og mindre mangfoldig.

Her er KrFs nyvalde toppkandidatar i Vestland!

Trude Brosvik blir førstekandidat i Vestland for KrF neste år.

Trude Brosvik renomineres som listetopp for Vestland KrF

KrFs nominasjonskomite for Vestland har i dag lagt frem listen over kandidater til Fylkestingsvalget. På topp står den erfarne Trude Brosvik, som har bred politisk erfaring.

Vestland kan bli først ute med El-fly

Ved å stimulere bransjen med en utviklingskonsesjon kan vi oppnå to gode ting på en gang, at ruten kommer på plass igjen, og at vi gir nye signaler til flyindustrien om at det finnes et marked for el-fly, sier Ljosland.

Vestland KrF vart godt representert under Arendalsveka

Denne veka har fleire sentrale KrFare frå Vestland deltatt under Arendalsveka. Blant dem var vår stortingspolitikar Dag Inge Ulstein, Byråd i Bergen Beate Husa, Fylkespolitikar Tor Andre Ljosland og Ordførar på Fitjar Harald Rydland.