Fylkestingsgruppa

Trude Brosvik, Tor André Ljosland og Kristina Vaktskjold Hamre er KrF sine representantar i Vestland fylkesting.

Fylkestingsgruppa til Vestland KrF
Fylkestingsgruppa til Vestland KrF. Fra venstre: Tor André Ljosland, Trude Brosvik og Kristina Vaktskjold Hamre.

Ved fylkestingsvalet i 2019, fikk Vestland Kristeleg Folkeparti 15.179 stemmer, og 4,9 prosent oppslutning.  

Trude Brosvik er medlem i fylkesutvalet og i hovudutval for samferdsel og mobilitet.
Tor André Ljosland er leiar i hovedutval for næring, naturressursar og innovasjon.
Kristina Vaktskjold Hamre er medlem i hovudutval for opplæring og kompetanse.

Vestland KrF sitt program for fylkestingsperioden 2019-2023 kan du lese her.

Vestland KrF har ein politisk samarbeidsplattform saman med Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, Arbeidarpartiet, Venstre og SV. Den kan du lese her.

Trude Brosvik. Foto: Ole Stian Jørgensen

Trude Brosvik

Fylkestingsgruppeleder

Tor André Ljosland. Foto: Ole Stian Jørgensen

Tor André Ljosland

Fylkestingsgruppe nestleder

Kristina Vaktskjold Hamre. Foto: Ole Stian Jørgensen

Kristina Vaktskjold Hamre

Fylkestingsmedlem

Jon Olav Økland. Foto: Ole Stian Jørgensen

Jon Olav Økland

Fylkesting 1. vara

Hildegunn Eiane Aarthun

Hildegunn Eiane Aarthun

Fylkesting 3. vara

Frode Kleppe Holgersen

Frode Kleppe Holgersen

Fylkesting 4. vara

Torill Selsvold Nyborg

Fylkesting 5. vara

Profilside
Bjørn Harald Haugsvær

Bjørn-Harald Haugsvær

Fylkesting 6. vara