Fylkestingsgruppa

Bilde av Ragnhild Stav, fjerdekandidat, Trude Brosvik, fyrstekandidat, Jon Olav Økland, andrekandidat og Arne Normann, tredjekandidat ved fylkestingvalet 2023. Foto: Irakli Tskhovrebashvili.
Bilde av Ragnhild Stav, første vara, Trude Brosvik, gruppeleiar, Jon Olav Økland, fylkestingsmedlem og Arne Normann, fylkestingsmedlem fra 2023. Foto: Irakli Tskhovrebashvili.

Fylkestingsgruppa Vestland KrF 2023–2027

Ved valet 11. september 2023 blei Trude Brosvik, Jon Olav Økland og Arne Normann vald inn i Fylkestinget. Ragnhild Stav er første vara.

Vestland KrF har ein politisk samarbeidsplattform saman med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne. Den politiske plattforma kan du lese her.

Politisk møtekalender

Trude Brosvik

Trude Brosvik

Fylkestingsgruppeleder

Tor André Ljosland. Foto: Ole Stian Jørgensen

Tor André Ljosland

Fylkestingsgruppe nestleder

Kristina Vaktskjold Hamre. Foto: Ole Stian Jørgensen

Kristina Vaktskjold Hamre

Fylkestingsmedlem

Jon Olav Økland

Jon Olav Økland

Fylkesting 1. vara

Hildegunn Eiane Aarthun

Hildegunn Eiane Aarthun

Fylkesting 3. vara

Frode Kleppe Holgersen

Frode Kleppe Holgersen

Fylkesting 4. vara

Torill Selsvold Nyborg

Fylkesting 5. vara

Profilside
Bjørn Harald Haugsvær

Bjørn-Harald Haugsvær

Fylkesting 6. vara

Fylkestingsgruppa 2019–2023

Trude Brosvik, Tor André Ljosland og Kristina Vaktskjold Hamre er KrF sine representantar i Vestland fylkesting perioden 2019–2023.

Fylkestingsgruppa til Vestland KrF
Fylkestingsgruppa til Vestland KrF. Fra venstre: Tor André Ljosland, Trude Brosvik og Kristina Vaktskjold Hamre.

Ved valet til fylkesting i 2019, fikk Vestland Kristeleg Folkeparti 15.179 stemmer, og 4,9 prosent oppslutning.  

Trude Brosvik er medlem i fylkesutvalet og i hovudutval for samferdsel og mobilitet.
Tor André Ljosland er leiar i hovedutval for næring, naturressursar og innovasjon.
Kristina Vaktskjold Hamre er medlem i hovudutval for opplæring og kompetanse.

Vestland KrF sitt program for fylkestingsperioden 2019-2023 kan du lese her.

Vestland KrF har ein politisk samarbeidsplattform saman med Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, Arbeidarpartiet, Venstre og SV. Den kan du lese her.