Fylkestingsgruppa

Bilde av Ragnhild Stav, fjerdekandidat, Trude Brosvik, fyrstekandidat, Jon Olav Økland, andrekandidat og Arne Normann, tredjekandidat ved fylkestingvalet 2023. Foto: Irakli Tskhovrebashvili.
Bilde av Ragnhild Stav, første vara, Trude Brosvik, gruppeleiar, Jon Olav Økland, fylkestingsmedlem og Arne Normann, fylkestingsmedlem fra 2023. Foto: Irakli Tskhovrebashvili.

Fylkestingsgruppa Vestland KrF 2023–2027

Ved valet 11. september 2023 blei Trude Brosvik, Jon Olav Økland og Arne Normann vald inn i Fylkestinget. Ragnhild Stav er første vara.

Vestland KrF har ein politisk samarbeidsplattform saman med Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV, Venstre og Miljøpartiet Dei Grøne. Den politiske plattforma kan du lese her.

Politisk møtekalender

Vår Konstituering i Fylkestinget

Trude Brosvik: fylkesutvalet, Hovedutval for Samferdsel og mobilitet (SAMO), Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne (RMNF), Lndsmøteutsending til KS, Sogn og Fjordane Holding AS (fylket sitt eigarselskap inn i Sogn og Fjordane Energi), Rovdyrnemnda (i dei to siste er eg «kvotert» inn pga krav til å vere frå SF)

Jon Olav Økland: nestleiar i Hovedutval for opplæring og kompetanse (OPPKO), vara i styret til Fagskulen, styremedlem i Vitensenteret i Bergen.

Arne Normann: Nestleiar i hovedutval for Kultur, inkludering og folkehelse (KULII), styremedlem i Gløde AS, kontakt for «Sunne kommunar»

Vara til SAMO: Marta Rydland Kjelby, Eivind Skår og Gustav Johan Nydal.

Vara til OPPKO: Morten Helland, Ingvill Kvalsnes Blom og Harald Rydland.

Vara til KULII: Ragnhild Stav, Torstein Backer-Owe og Irene Barmen Hoel.

KrF har ikkje medlem i Næringsutvalet, men Morten Helland skal «skygge» det.

Solfrid Rong er 1. vara for V i Kontrollutvalet. I tillegg er Eivind Skår styremedlem i Vest Norsk teater og Tor Andre Ljosland styremedlem i Grieghallen AS og Fjord Norge AS. Birgit Sønstabø Esperø er styremedlem i Geopark Sunnhordland. Ingvill Kvalsnes Blom er vara til styret i Beredt AS, og Marta Rydland Kjelby vara til Hordaland Kunstsenter. Aslaug Hellesøy er vara til Baroniet.

Trude Brosvik

Trude Brosvik

Fylkestingsgruppeleder

Jon Olav Økland

Jon Olav Økland

Fylkestingsgruppe nestleder

Arne Normann

Arne Normann

Fylkestingsmedlem

Ragnhild Stav

Ragnhild Stav

Fylkesting 1. vara

Marta Rydland Kjelby

Marta Rydland Kjelby

Fylkesting 3. vara

Ingvill Kvalsnes Blom

Ingvill Kvalsnes Blom

Fylkesting 4. vara

Eivind Skår

Eivind Skår

Fylkesting 5. vara

Torstein Backer Owe

Torstein Backer-Owe

Fylkesting 6. vara

Fylkestingsgruppa 2019–2023

Trude Brosvik, Tor André Ljosland og Kristina Vaktskjold Hamre er KrF sine representantar i Vestland fylkesting perioden 2019–2023.

Fylkestingsgruppa til Vestland KrF
Fylkestingsgruppa til Vestland KrF. Fra venstre: Tor André Ljosland, Trude Brosvik og Kristina Vaktskjold Hamre.

Ved valet til fylkesting i 2019, fikk Vestland Kristeleg Folkeparti 15.179 stemmer, og 4,9 prosent oppslutning.  

Trude Brosvik er medlem i fylkesutvalet og i hovudutval for samferdsel og mobilitet.
Tor André Ljosland er leiar i hovedutval for næring, naturressursar og innovasjon.
Kristina Vaktskjold Hamre er medlem i hovudutval for opplæring og kompetanse.

Vestland KrF sitt program for fylkestingsperioden 2019-2023 kan du lese her.

Vestland KrF har ein politisk samarbeidsplattform saman med Senterpartiet, Miljøpartiet Dei Grøne, Arbeidarpartiet, Venstre og SV. Den kan du lese her.