Kontakt

Vestland KrF

E-post: vestland@krf.no

Post- og besøksadresse:
Vestland KrF
Vestre Murallmenning 15
5011 Bergen

Følg oss også på Facebook

Kontaktinfo til fylkestingsgruppa.

Kontaktinfo til fylkesstyret.

Sondre Harestad

Vikar organisasjonsutvikler Vestland KrF

Viktor Kleppan

Viktor Kleppan

Økonomi og regnskap