Kontakt

Vestland KrF

E-post: vestland@krf.no

Postadresse:
Kristelig Folkeparti
c/o Vestland fylkeskommune
Postboks 7900
5020 BERGEN

Besøksadresse:
Vestlandshuset
Lars Hilles gate 22
5008 BERGEN

Følg oss også på Facebook

Kontaktinfo til fylkestingsgruppa.

Kontaktinfo til fylkesstyret.

PerByrknes

Per Byrknes

Organisasjonsutvikler Vestland KrF

Viktor Kleppan

Viktor Kleppan

Økonomi og regnskap