Fylkesstyret

Ingvill Kvalsnes Blom

Ingvill Kvalsnes Blom

Kvinnenettverk leder

Morten Helland

Morten Helland

Fylkesleder

Beate Bondevik Lie

Beate Bondevik Lie

Fylkes 1. nestleder

Jarle Skeidsvoll

Jarle Skeidsvoll

Fylkes 2. nestleder

Jarle Jacobsen. Foto: Ole Stian Jørgensen

Jarle Jacobsen

Fylkesstyremedlem

Per-Erik Gåskjenn

Per-Erik Gåskjenn

Fylkesstyremedlem

Ragnhild Stav

Ragnhild Stav

Fylkesstyremedlem

Magne Supphellen

Sentralstyremedlem

Trude Brosvik. Foto: Ole Stian Jørgensen

Trude Brosvik

Fylkestingsgruppeleder

Joel Ystebø

Joel Ystebø

KrFU-representant

Tore Storehaug

Tore Storehaug

Stortingsrepresentant

Profilside

Torill Selsvold Nyborg

Stortingsrepresentant

Profilside
Sondre Olsen. Foto: Vegard Johan Olsen

Sondre Olsen

Fylkessekretær

Frode Kleppe Holgersen

Frode Kleppe Holgersen

Fylkesstyre 1. vara

Jenny Høgberg

Jenny Høgberg

Fylkesstyre 2. vara

Jon Olav Økland. Foto: Ole Stian Jørgensen

Jon Olav Økland

Fylkesstyre 3. vara