Fylkesstyret

Morten Helland

Morten Helland

Fylkesleder

Ragnhild Stav

Ragnhild Stav

Fylkes 1. nestleder

Jarle Skeidsvoll

Jarle Skeidsvoll

Fylkes 2. nestleder

Magne Supphellen

Sentralstyremedlem

Malin Helene Andvik

Malin Helene Andvik

Fylkesstyremedlem

Jarle Jacobsen. Foto: Ole Stian Jørgensen

Jarle Jacobsen

Fylkesstyremedlem

Per-Erik Gåskjenn

Per-Erik Gåskjenn

Fylkesstyremedlem

Sondre Harestad

Fylkesstyre KrFU repr.

Trude Brosvik. Foto: Ole Stian Jørgensen

Trude Brosvik

Fylkestingsgruppeleder

Dag Inge Ulstein, bistands- og utviklingsminister

Dag-Inge Ulstein

Stortingsrepresentant

Profilside
Marta Kjelby

Marta Rydland Kjelby

Fylkesstyre 1. vara

Vigdis Anita Gåskjenn

Fylkesstyre 2. vara

William Dalsbø

William Dalsbø

Fylkesstyre 3. vara

Jarle Skeidsvoll

Jarle Skeidsvoll

Fylkeslag nom.komite leder

Trude Brosvik. Foto: Ole Stian Jørgensen

Trude Brosvik

Fylkeslag prog.komite leder

Ingvill Kvalsnes Blom

Ingvill Kvalsnes Blom

Kvinnenettverk leder