Tor André Ljosland: – Storfornøyd med smashen til fylkestinget

Tor André Ljosland er storfornøyd med at Vestland fylkesting valgte å smashe inn byvekstavtalen for bergensregionen. Fylkestinget behandlet mandag 10. februar en sak om byvekstavtale for bergensområdet. Flertallet i fylkestinget, bestående av Ap, H, Sp, MDG, SV, KrF og V, gikk inn for den nye byvekstavtalen. Dette var en viktig avtale for kommunene i bergensområdet, og avtalen er sentral med tanke på bybanebyggingen til Åsane.

FOTO: JON OLAV ØKLAND
KrFs fylkestingsrepresentant Tor André Ljosland

Tor André Ljosland har et sterkt engasjement for samferdsel i fylket og er godt fornøyd med beslutningen i fylkestinget. Han har også god tro på at Knut Arild Hareide, KrFs nye samferdselsminister, vil prioritere Vestland, Bybanen, og viktige veiprosjekt i fylket, – for nå er det vår tur i NTP, sier Ljosland kontant. 

Ljosland har lang fartstid i KrF og er en av tre representanter for KrF i Vestland fylkesting. Der leder han blant annet næringsutvalget. Ljosland forteller at det er skjedd en enorm endring i byutviklingen den tid han har vært engasjert i Bergen og Hordaland. Som politisk rådgiver for Lisbeth Iversen opplevde Ljosland at sjefen ble hengt ut i mediene med påstander om at det ble bygget flere ladestasjoner enn det var el-biler. Skepsisen til bybanen var den samme, folk trodde ikke det kom til å bli en suksess. – I dag ser vi at det er 60 000–70 000 passasjerer på bybanen på en vanlig hverdag, sier Ljosland. 

– Tor André, du er fortsatt ung, men er samtidig en av de erfarne KrF-politikerne i fylket. I 2007 var du Norges yngste ordførerkandidat, da du stilte til valg for KrF i Notodden. Hva er grunnen til at du startet å engasjere deg i politikk?

– Det startet lenge før det. Mange engasjerer seg på grunn av en enkeltsak, men for meg var det min morfar som da var engasjert, og jeg så opp til ham. Jeg hadde ikke bestemt meg for at det skulle bli KrF, sier Ljosland. – Det var naturlig å sjekke ut KrF først og jeg tok en systematisk gjennomgang på ungdomskolen og leste flere partiprogram. Til slutt landet jeg på KrF. 

– Jeg ble aktiv i KrFU på videregående og startet senere lokallag på Dronningborg vgs. rundt år 2000. Lokallaget der har i etterkant huset KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad og søkte da om å arrangere landsmøte for KrFU i Grimstad – det var Kjell Ingolf sitt første KrFU-landsmøte, og Knut Arild Hareide var da sentralstyremedlem, forteller Ljosland.

– Første gang jeg kunne stille til valg, i 2003, var jeg kandidat i Notodden. Senere, i 2007, stilte jeg som ordførerkandidat i samme kommune, og KrF fikk da 11 prosent oppslutning, forteller han om engasjementet sitt i øst.

– I 2007 tok du til ordet for å få økt finansiering av små sykehus, som det i Notodden. Nå er du bosatt i Bergen, men har egentlig Vestland KrF, gjennom deg, fått en skikkelig forkjemper for distriktene?

– Ja, jeg har ikke glemt hvor jeg kommer fra, sier Ljosland. – Jeg synes det er kjekt å komme til de gamle industrisamfunnene slik som Odda og Tysse, lokalsamfunn som jeg kjenner igjen fra mitt hjemsted: Notodden. Nå har vi fått flere industribygder i fylket fra tidligere Sogn og Fjordane, og det synes jeg er kjekt. Hvordan disse bygdene på ny kan vokse frem med ny giv, synes jeg er spennende, forteller Ljosland.

– KrF er et næringsparti, og det å sikre vekst i industrien med et bærekraftig premiss, synes jeg er viktig. Faste rammebetingelser er avgjørende for folk, og at velgere våre ser at KrF ikke er populistisk parti, forteller Ljosland om hvordan han opplever KrF bør være som et næringsvennlig parti.  

– Du kommer fra Telemark. Hva førte deg til Bergen og til Vestland?

– Jeg kan ikke si annet enn at det var to ting: Min kone Rebekka og muligheten til å jobbe for Lisbeth Iversen i byrådet som politisk rådgiver. Jeg kunne ikke si nei til jobbtilbudet, når jeg da hadde kjæreste i Bergen. For meg var det egentlig ikke aktuelt å flytte til Bergen, og det visste Rebekka også, men når jobbtilbudet kom, måtte jeg si ja. Og jeg har jo ikke angret i ettertid. Det var veldig spennende å homme hit og gå inn problemstillinger knyttet til store byutviklingssaker og miljøpolitikk, med giftlokket som den gang var et stort problem i Bergen. 

– Du og din kone Rebekka er jo begge kjente navn i KrF. Blir det mer eller mindre politikk på hjemmebane, ettersom dere begge deler dette engasjementet?

–  Det blir en del politiske diskusjoner hjemme. Når vi får besøk, er det enten besøk av de som elsker politikk eller de som ikke liker det. Det er fint det, sier Ljosland, som understreker at det av og til kan være behov for en pause i politikken. 

– Ikke minst til sport, sier han med glimt i øyet.

– Som fylkespolitiker har du innehatt flere styreverv, ett av dem i KODE Kunstmuseer og komponisthjem. Dette er jo et politisk felt som ikke trekker mange velgere til KrF. Hvordan opplever du som KrF-politiker å bruk tid og energi på det mange vil karakterisere som finkultur?

– Nå er jo ikke KODE bare finkultur, det er også en formidler av viktig kulturarv. KODE er også Trollhaugen og arven etter Edvard Grieg med mer. Det handler om å ta vare på en viktig del av kulturarven vår. 

– Jeg er også overasket over det innsatsen KODE blant annet legger ned for barn, og de har fått høye besøkstall til sine utstilling og løftet diskusjonen om finansier av nasjonale kunstmuseer utenfor Oslo. I tillegg har KODE rett og slett vokst til å bli Norges viktigste museum utenfor Oslo, og jeg opplever at mange på Vestlandet føler et eierskap i Grieg og den arven KODE forvalter.

– I 2017 skrev du i Bergens Tidene at regjeringen ikke prioriterer Hordaland med tanke på viktige prosjekt for Vestlandet i NTP. Ser du for deg at det blir andre boller nå som KrF har fått samferdselsministeren?

– Ja, jeg har forventninger til Knut Arild – han kjenner fylket vårt godt. Det er ikke lenge siden han var på Bybanen, men også prosjekter som K5 og E39, og en rekke andre, kjenner han til. 

– Jeg tror han vil prioritere Vestland – for det er vår tur i NTP, helt uavhengig av minister, sier Ljosland – Det gjelder også Stad skipstunnel, som er et spennende prosjekt for Vestland, understreker han.

– Gjennom din politiske karriere må du ha opplevd både gode seire og saker du hadde håpt vill ende annerledes. Er det en politisk sak som du skulle ønske endt annerledes?

– Jeg har ikke lyst være den typen som er opptatt av omkamper. Dersom du snur om på det, og spør hvilke seire jeg særlig vil trekke frem, så er det finansiering av spesialundervisningen til friskolen en viktig seier for meg. 

– I tillegg til det, er det et morsomst gjennomslag fra tiden min som nestleder i KrFU: om opptjening av pensjonspoeng for vernepliktige, forteller Ljosland. 

– Hvilke saker ser du for deg at blir viktig for KrF å løfte for å få partiet til gamle høyder?

– Jeg tror familiepolitikken er det viktigste kjennetegnet vi har i KrF, og barnetrygd og fritidskortet er derfor gode saker for oss. Vi har en dyktig familieminister i Kjell Ingolf Ropstad som kjemper disse sakene. Familiepolitikk, sammen med en fornyet satsning på miljøpolitikken, tror jeg kan være viktig for igjen å løfte KrF. 

– Er det noe som du til slutt vil si?

– Jeg ønsker at folk skal ta kontakt med oss på fylkestinget, og engasjere oss. Min store frykt er at fire år går fort, og at vi ikke får brukt tiden på en god nok måte. Det er viktig at folk i paritet tar kontakt med oss – så gjør det, oppfordrer Tor André Ljosland til slutt. 

Tekst og foto: Jon Olav Økland