En god by å tro i

En by som er god å tro i er god å bo i. For mange er tro en viktig del av livet. Troen gir mening, felleskap og livskvalitet. KrF vil løfte frem verdien av å ha noe å tro på, og vil arbeide for at Bergen skal være en livssynsåpen by. Det innebærer en grunnleggende respekt og anerkjennelse av menneskers tro og livssyn.

Joel Ystebø 1.-kandidat Bergen KrF. Foto: Sharon x Aron

Kirker, menigheter og trossamfunn er viktige samfunnsbyggere med stor betydning for mange menneskers liv. Kommunen må aktivt støtte og tilrettelegge for trossamfunn, slik at Bergen også i fremtiden skal være en mangfoldig tros- og livssynsby.

KrF løfter frem Norges og Bergens kristne arv. Den moderne og mangfoldige byen trenger et ankerfeste i trygge verdier som tåler tidens tann. KrF vil bygge et livssynsåpent samfunn med frihetsverdier og demokratiske rettigheter som gir innbyggerne mulighet til å leve i takt med sin tro og overbevisning.

KrF vil:

  • inkludere tro og livssynssamfunn i kommunale støtteordninger der dette er relevant
  • sikre åndelig omsorg på sykehjem og andre velferdstjenester, som møter mennesker i sårbare livssituasjoner.
  • at skolen ikke skal være en arena for ideologisk kamp om verdispørsmål, men sikre kunnskapsformidling som bidrar til at alle elever blir møtt med respekt for sin identitet og sine gren­ser

KrF vil at Bergen skal være en god by å tro i. Lurer du på hvordan vi skal få det til? Les mer her.