KrF vil gjøre Torgallmenningen til et byrom for alle

Bergen trenger flere byrom som er uten alkohol. En allmenning skal være et sted for engasjement, demonstrasjoner, festivaler og arrangementer, ikke et være sperret av med bord, stoler og bardisker. KrF vil at hensynet til barn i familier med alkoholmisbruk, tørrlagte alkoholikere og andre sårbare grupper må gå foran ønsket om flere skjenkesteder. Bergen sentrum skal være et trygt sted for alle.


KrF vil:

  • fjerne Ølallmenningen og gi Bergen Torgallmenningen tilbake
  • sikre Torgallmenningen, Neumanssgate og Tårnplass permanent status som alkoholfrie soner
  • gi rullestolbrukere og andre bevegelseshemmede fortauene tilbake
  • ha senere skjenkestart på 17. mai