KrF vil ha kontinuerlig barnehageopptak. – Bedre for familier, og bedre for Bergen, sier Joel Ystebø.

Illustrasjonsbilde. Et barn på vei til barnehage med sekk på ryggen.
Illustrasjonsbilde av et barn på vei til barnehage med sekk på ryggen.

Bergen KrF jobber for å forbedre barnehagetilbudet i Bergen gjennom innføringen av kontinuerlig barnehageopptak. – Vi mener at denne endringen vil gi større fleksibilitet, redusere ventetiden og sikre lik behandling av alle barn, uavhengig av fødselsdato. Det er bedre for familier, og bedre for Bergen, sier Joel Ystebø. Les mer om hvorfor dette er en viktig sak for KrF.

Introduksjon av kontinuerlig barnehageopptak i Bergen er en av de viktige valgkampsakene for Bergen KrF. KrF vil jobbe for å fjerne forskjellsbehandlingen av barn basert på fødselsdato, som dagens inntaksmodell fører til. Barnehageopptaket skal ikke favorisere barn født før 1. desember, og derfor ønsker Bergen KrF å endre systemet.

– I første omgang vil vi arbeide for å øke fra ett til to barnehageopptak i året. På sikt er målet å innføre et kontinuerlig barnehageopptak, som gir familier større fleksibilitet og mulighet til å søke om barnehageplass når det passer best for dem. Alle familier fortjener lik behandling og samme tilgang til barnehagetilbudet uavhengig av fødselsdato, sier Joel Ystebø, førstekandidat for Bergen KrF.

Joel Ystebø, førstekandidat for Bergen KrF. Foto: Sharon x Aron

Dagens system av barnehageopptak

Dagens system med lange ventelister skaper bekymring og usikkerhet for mange familier. Kontinuerlig barnehageopptak vil bidra til å redusere ventetiden betydelig og sikre rask tilgang til barnehagetilbudet når behovet oppstår. For familier med trang økonomi eller uforutsette endringer i livssituasjonen blir dette spesielt viktig.

Bergen kommunes reglement

For å ha rett til plass ved hovedopptak det året du søker må barnet være fylt ett år innen utgangen av november. Barn som fyller ett år til og med 31. august har rett til å få plass i barnehage i løpet av august måned.

De som fyller ett år i september, oktober og november, har rett til å få plass innen den måneden de fyller ett år. Barn som fyller ett år fra og med desember, har rett til å få plass fra august året etter. 

Les hele reglementet for hovedopptaket her.

Kontinuerlig barnehageopptak vil også være til fordel for foreldre som ønsker å kombinere permisjon med barnehagestart. Foreldre vil kunne starte med barna i barnehagen når de føler seg klare, uavhengig av hovedopptaket. Dette vil skape en jevnere overgang og bedre tilpasning for både barn og foreldre.

– Vi erkjenner at familier har ulike behov og utfordringer når det gjelder barnepass. Kontinuerlig barnehageopptak vil gi større valgfrihet og tilpasningsmuligheter for familier med ulike behov gjennom året. Familiers varierte behov vil bli bedre imøtekommet, og de vil få bedre mulighet til å balansere arbeid og familieliv, sier Ystebø.

Innføringen av kontinuerlig barnehageopptak vil være en positiv endring for barn, foreldre og samfunnet i Bergen. Bergen KrF forplikter seg til å skape et enda bedre barnehagetilbud som gir alle barn en god start på livet.

KrF er opptatt av å gi familiene i Bergen større fleksibilitet, redusert ventetid og lik behandling i barnehageopptaket. Stem på KrF for å sikre et bedre barnehagetilbud for våre barn og for å styrke likhet og tilpasningsevne for familiene i Bergen!

Bergen KrF vil

  • innføre ett ekstra årlig barnehageopptak, med mål om løpende opptak i løpet av bystyreperioden

Program for Bergen KrF 2023–2027.

Les mer fra programmet vårt her.