Luster KrF

Me i Luster KrF ønskje å jobba for at du skal ha tid til da viktigaste.

Ta kontakt med nokon i styret om du har ei sak eller ønskjer å involvera deg i arbeidet!

Lokallagsstyret

Jonatan Hurthi

Lokallagsleder

Beate Bondevik Lie

Lokallag nestleder

Olaug Høyheim

Lokallag kasserer

Ole Martin Brennsæter

Lokallag sekretær

Oda Bertine Bondevik Lie

Lokallag styremedlem

Oddny Urnes

Lokallag 1. vara

Bjørn Kalstad

Lokallag 2. vara

Erik Skjerdal

Lokallag 3. vara

Kommunestyregruppen

Jonatan Hurthi

Kommunest. gruppeleder

Ole Martin Brennsæter

Kommunest. fast medlem

Beate Bondevik Lie

Kommunest. 1. vara

Hermund Alme

Kommunest. 2. vara

Olaug Høyheim

Kommunest. 3. vara

Oda Bertine Bondevik Lie

Kommunest. 4. vara

Jonatan Hurthi

Kommunest. formannskap