Luster KrF

Lokallagsstyret

Jonatan Hurthi

Lokallagsleder

Beate Bondevik Lie

Beate Bondevik Lie

Lokallag nestleder

Olaug Høyheim

Lokallag kasserer

Ellen Borch Veum

Lokallag styremedlem

John Oddvar Vinda

Lokallag styremedlem

Sonja Kristin Bjørnevåg

Lokallag 1. vara

Hermund Alme

Lokallag 2. vara

Oddny Urnes

Lokallag 3. vara

Kommunestyregruppen

Beate Bondevik Lie

Beate Bondevik Lie

Kommunest. gruppeleder

Beate Bondevik Lie

Beate Bondevik Lie

Kommunest. fast medlem

Oddny Urnes

Kommunest. 1. vara

Olaug Høyheim

Kommunest. 2. vara

Thorleiv Hurthi

Kommunest. 3. vara

Karin Johansen

Kommunest. 4. vara